Aswoensdag bij de Grensgevangenis

Gepubliceerd op: 3-3-2017 om 18:51 door Gerard Moorman. Bron: KNR

AMSTERDAM - De KNR heeft op Aswoensdag, 1 maart, de eerste wake verzorgd in de serie wakes die religieuze groeperingen tijdens de Vastentijd houden bij het Justitieel Complex Schiphol-West.

as woensdag franciscanenAswoensdag franciscanen

Dertig mensen kwamen bijeen om stil te staan bij de oproep die klinkt op Aswoensdag: “Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.” Pater Chima Anyaeze CSSp nodigde de deelnemers uit om de komende veertig dagen op weg te gaan, om weg te trekken uit een oppervlakkig leven dat is gericht op uiterlijkheden. In plaats daarvan is nu een periode aangebroken om opnieuw te bezien wat God van ons vraagt: “Is niet dit het vasten dat ik verkies: de boeien der boosheid openen, laten openspringen de banden van het juk,- gebrokenen als vrije mensen heenzenden en dat ge elk juk van hen losscheurt?” (Jesaja 58,6)

Bij het gebed over de as, wees pater Chima erop dat ook deze gevangenis stof is en ooit zal vergaan: “Versterk ons geloof dat onrecht nooit het laatste woord heeft, dat leven sterker is dan de dood, en dat uw genade de dood overwint.”

Voor meer informatie over de wakes in de Vastentijd, zie: http://www.schipholwakes.nl/