Bezinning op vrede en geweldloosheid in de Vastentijd

Gepubliceerd op: 22-2-2017 om 16:33 door eh.

DE - In het kader van het jaarthema 'Geweldloosheid en rechtvaardige vrede' heeft de KNR een gids voor bezinning in de vastentijd over dit thema uitgegeven.

De Gids is een vertaling  van de Lenten Reflection Guide die de Amerikaanse missiecongregatie Maryknoll heeft samengesteld. Het eerste deel deel, dat loopt van Aswoensdag tot en met de derde zondag van de Vastentijd is vandaag aan alle leden van de KNR toegestuurd. Het tweede deel zal in de tweede week van maart worden verzonden.

In deze ‘Gids voor bezinning’ vindt u telkens een kort commentaar bij een Bijbeltekst, reflectievragen, een vredesgebed en suggesties om voor te vasten. Inhoudelijk sluit het materiaal direct aan bij de conferentie die vorig jaar in Rome plaatsvond over geweldloosheid. Het document gaat ook in op de actualiteit van geweld en politieke instabiliteit in de wereld. 
De gids is bedoeld als hulpmiddel om stil te staan bij de manier waarop we ons leven leiden, om ons gebedsleven te verdiepen en ons geestelijk leven te hernieuwen in het licht van de huidige ontwikkelingen in deze wereld. Kerken en religieuze gemeenschappen kunne de gids in zijn geheel gebruiken of er delen uithalen voor hun eigen gebedsdiensten in de vastentijd

vredesboom

De KNR hoopt dat de overwegingen een stimulans zijn om eigen inzichten over vrede en geweld te verdiepen en te bidden voor vrede in de wereld. Wie het tweede deel ook wil ontvangen kan zich melden bij cmbr@knr.nl