Dag van Jonge Religieuzen

Gepubliceerd op: 7-2-2017 om 16:16 door Esther van de Vate.

'S-HERTOGENBOSCH - Op vrijdag 3 februari vond in Oosterhout, bij de gemeenschap Chemin Neuf, de Dag van de Jonge religieuzen plaats. 29 religieuzen, jonger dan 45 jaar of nog geen vijf jaar groot geprofest, troffen elkaar rond het thema “Geloof, liefde en hoop” Maria’s reis door verleden, heden en toekomst.

jonge religieuzen 2017

In de ochtenduren was er – om na te denken over de theologische deugd van de hoop – een lectio divina over Jezus’ opdracht in de tempel. Daarna werd, om de deugd van de liefde te beleven, met de  gemeenschap van Chemin Neuf, eucharistie gevierd.

jonge religieuzen 2017

’s Middags wisselden de deelnemers in tweetallen uit tijdens een Emmaüswandeling. De dag werd afgesloten met een meditatieve viering over de vraag welke bouwstenen de jonge generatie wil bijdragen aan de Kerk en wat zij in haar gebed met zich meedraagt. Al met al was het een waardevolle uitwisseling en inspirerende ontmoeting.

 jonge religieuzen 2017