Religieuzen VS vragen Trump de waardigheid van het leven hoog te houden

Gepubliceerd op: 1-2-2017 om 15:47 door eh. Bron: National Catholic Reporter www.ncronline.org

WASHINGTON - Een achttal katholieke organisaties, waaronder de conferenties voor vrouwelijke en mannelijke Hogere Oversten in de Verenigde Staten hebben in een brief president Trump opgeroepen tot een beleid dat gericht is op de waardigheid van ieders leven.

De acht organisaties schetsen in hun brief aan de president en enkele van zijn belangrijkste medewerkers hun zorgen op een zestal gebieden: globale conflicten en geweld, immigratie, klimaatverandering, gezondheidszorg en sociale voorzieningen, de vluchtelingencrisis en strafrecht.

"Als katholieken beschouwen we de mens als schepping en beeld van God en vinden we elk leven heilig. De waardigheid van het leven wordt bedreigd in iedere zuster of broeder die kwetsbaar is in onze samenleving. Dit geldt voor iedere immigrant, vluchteling, kwetsbare moeder, ieder ongeboren kind, mensen met een beperking en elke gevangene die wacht op de doodstraf" schrijven ze.

Protest tegen Trump
Protest tegen het beleid van Trump. foto: CNS/Stephanie Keith, Reuters

Immigranten en vluchtelingen

De visie van de organisaties botst sterk met enkele voorstellen in Trumps nieuwe beleid. "Het voorstel om 11 miljoen immigranten te deporteren en de belofte een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens, zal families uit elkaar halen en miljoenen mensen terugdringen in armoede en het geweld van criminele bendes." zeggen ze hierover. "We sluiten ons aan bij de overweldigende meederheid van katholieken die vragen om een brede en humane hervorming van het immigratiebeleid dat het mogelijk maakt voor families om legaal in ons land te blijven."
Ook pleiten de organisaties voor goede hulp en oplossingen voor de vluchtelingencrisis en ze verwerpen voorstellen die de vrijheid  van godsdienst van elke groep, speciaal moslims, beperken.Tevens gaan de schrijvers in op het klimaatbeleid en zij wijzen daarbij op de oproepen van  paus Franciscus om te komen tot een duurzame ommekeer en vragen Trump zich te houden aan de afspraken die gemaakt zijn bij het klimaatakkoord van Parijs.  De paus wordt ook aangehaald bij zijn oproep de vrede te herstellen en te komen tot een de-escalatie van geweld en het beperken van conflicten. 

In hun brief pleiten de katholieke organisaties voor afschaffing van de doodstraf en wijzen op het feit dat er in verhouding veel meer minderheden zitten opgesloten in gevangenissen. Dit laat in hun ogen zien dat er sprake is van grote ongelijkheid in het land en van grote ongelijkheid in kansen.

Streven naar menswaardig leven voor iedereen

Tot slot roepen ze Trump en heel zijn regering op menswaardig leven voorop te stellen en beleid te bevorderen dat ieder leven tot bloei laat komen. Ze vragen de president het land te regeren met gerechtigheid, barmhartigheid, compassie en wijsheid en moreel leiderschap te tonen.  Ze citeren daarbij nogmaals paus Franciscus uit zijn eerdere toespraak tot het Amerikaanse Congress in 2015; "Onze inspanningen moeten tot doel hebben dat ze de hoop terug brengen, rechtmaken wat fout is, afspraken nakomen en zo het welbevinden van ieder individu en ieder volk bevorderen. "

De hele brief in het Engels