Religieuzen in een uitdagende tijd.

Gepubliceerd op: 30-1-2017 om 17:06 door eh. Bron: www.urv.be

BRUSSEL - De Raad van Bestuur van de Unie van Religieuzen van Vlaanderen heeft een brief gestuurd aan alle Vlaamse religieuzen ter gelegenheid van de dag van het Godgewijde Leven op 2 februari.

Elk jaar wordt op 2 februari, het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, ook wel bekend als Maria Lichtmis, de Dag van het Godgewijde Leven gevierd. Voor de Unie van Religieuzen van Vlaanderen een gelegenheid om de leden op te roepen stil te staan bij de vraag wat religieus leven en wat religieuzen nog kunnen betekenen in de huidige kerk en maatschappij.

Ook in Vlaanderen verandert de rol van de kerk en van de religieuzen in de maatschappij. In het verleden hebben zij, evenals in Nederland, aan de wieg gestaan van vele instellingen voor welzijn en gezondheidszorg en onderwijs. Maar slechts weinigen hebben nog een actieve rol en verantwoordelijkheid daarin op dit moment. Toch is de URV van mening dat de religieuzen blijvend hun stem laten horen en zich niet terug moeten laten dringen in het klooster. Religieuzen hebben immers altijd met twee voeten in de maatschappij gestaan. 'Al was het maar om vragen te stellen die, volgens sommigen, niet of niet meer gesteld zouden mogen worden.' 

Volgens de URV hebben de religieuzen door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld in de kerk en op bepaalde momenten duidelijke daden gesteld die de kerk in een vernieuwende richting hebben gestuurd. Daarnaast hebben zij het missionaire karakter van de kerk heel duidelijk vorm gegeven. 
 

Profetische rol

In de brief wordt verwezen naar uitspraken van Paus Franciscus, waarin hij de religieuzen oproept tot een profetisch leven en hen vraagt de boel in beroering te brengen.  De URV sluit zich daarbij aan door de congregaties te vragen hun gezichtsveld niet te beperken tot interne zorgen van de eigen instituten, maar oog te blijven hebben voor de wereld.  Op een eigentijdse wijze en met eigentijdse middelen zouden de religieuzen ook vandaag de dag mee mogen zoeken naar antwoorden op de vragen van de kerk en de samenleving in deze tijd. 

De hele brief

urv