Groene projecten bij Trappisten en Trappistinnen

Gepubliceerd op: 9-1-2017 om 17:01 door eh. Bron: ED/ Koningsoord

BERKEL-ENSCHOT / ARNHEM - Zowel de Trappisten van Koningshoeve als de Trappistinnen van Koningsoord, kondigden de start aan van een nieuw 'groen project'.

Hergebruik afvalwater brouwerij Koningshoeven

In januari wordt gestart met de bouw van een futuristische kas naast de brouwerij van het Trappistenklooster in Berkel-Enschot. De tropische planten en micro-organismen in deze kas zullen het afvalwater van de brouwerij gaan zuiveren. De planten hangen met hun wortels in basins waar het vieze water doorheen stroomt. Deze wortels en bacteriën halen de afvalstoffen als gist en chemische reinigingsmiddelen uit het water.  Naast het afvalwater van de brouwerij wordt ook het water van de banketbakkerij, kaasmakerij en jamfabriekje op deze manier gezuiverd. Op den duur zou zelfs het rioolwater van de monnikken en de gastenverblijven zelf via deze procedure gezuiverend kunnen worden.

Het water wordt in eerste instantie gebruikt voor de irrigatie van de plantenkwekerij die ook op het complex ligt. Hier werken ongeveer 120 'hulpboeren' met een beperking. In de toekomst wordt het misschien mogelijk om het gezuiverde water opnieuw te gebruiken voor het brouwen van bier.

Zorg voor de Schepping

Bij de productie van bier is veel water nodig. Eén liter bier kost zes liter water.  "Als je zeven keer per dag bidt om God te prijzen voor zijn schepping, maar tegelijk doorgaat die te vervuilen, ben je niet goed bezig" legt broeder Isaac uit. Een biomakerij, zoals het systeem heet, verbruikt 30-40% minder energie dan een gewone zuiveringsinstallatie. Bovendien is zo'n tropische kas veel mooier dan de stinkende betonnen bakken die bij de traditionele zuivering gebruikt worden. Het biedt de bezoekers van de brouwerij een extra attractie die tevens een educatieve functie krijgt en hen zal informeren over de wereldwijde waterschaarste en de gevolgen daarvan. In de kas kan in de toekomst misschien ook de eigen hop worden geteeld en zeewier en biologische paling worden gekweekt.

Investering

Deze biomakerij is de eerste in zijn soort in Nederland. De bouw ervan kost ruim 2 miljoen euro. De trappisten staan garant voor dit bedrag. Waterschap de Dommel is verantwoordelijk voor de zuivering van het water in dit gebied en werkt aan een tweede biomakerij op het voormalige Philipsterrein Strijp S in Eindhoven. 

Natuurbegraafplaats bij Koningsoord

De zusters Trappistinnen van abdij Koningsoord in Arnhem zijn van plan om op een nabijgelegen voormalige maisakker een natuurbegraafplaats te realiseren. De exploitatie van de beoogde begraafplaats is bedoeld om in het levensonderhoud van de abdij te voorzien. Het is voor het eerst in Europa dat kloosterlingen met een dergelijke ‘duurzame onderneming’ beginnen.

De contemplatieve kloosterzusters waren al enige tijd aan het broeden op een goede bestemming voor het agrarische terrein, dat zij enkele jaren geleden aankochten. Een soortgelijk concept bij een Trappistenklooster in de Verenigde Staten bracht de zusters op het spoor om een natuurbegraafplaats te beginnen. Momenteel vormen de boekbinderij, een restauratieatelier en de abdijwinkel de belangrijkste inkomstenbronnen voor de abdij. Met het in bedrijf nemen van een natuurbegraafplaats bouwt de kloostergemeenschap aan een bredere financiële basis.

Groen hart

“Dit is de beste duurzame onderneming die we konden bedenken”, aldus abdis Julian van abdij Koningsoord. “De natuurbegraafplaats sluit naadloos aan op onze traditie. Trappisten leven graag dicht bij de natuur en hebben een hele ‘aardse’ spiritualiteit. Wij zijn kloosterlingen met een groen hart. Eeuwenlang hebben Trappisten in de frontlinie gestaan om nieuwe landbouwgronden te ontginnen. Nu geven wij agrarisch gebied terug aan de natuur. Bovendien komen wij hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte bij veel mensen aan een meer ‘natuurlijke’ manier van begraven. Ons leven binnen de abdij en de stilte waarin wij werken en bidden, geeft nog een extra en unieke dimensie aan deze begraafplaats.”   

Open karakter

De natuurbegraafplaats krijgt een open karakter en biedt een rustplaats aan iedereen die dicht bij de natuur begraven wil worden. Het plaatsen van urnen en het verstrooien van as gaat eveneens tot de mogelijkheden behoren. Het toekomstige natuurgebied is vrij toegankelijk voor wandelaars. De beslotenheid van de abdij blijft bewaard. Zo is de abdijkerk niet beschikbaar voor het houden van uitvaartdiensten. De zusters verwachten dat de natuurbegraaf-plaats onder de naam Koningsakker in het begin van 2018 operationeel wordt.

Natuurbegraafplaats Koningsoord