Kerstwens voorzitter KNR

Gepubliceerd op: 22-12-2016 om 14:31 door br. Cees van Dam.

DEN BOSCH - In zijn kerstwens roept de voorzitter van de KNR op ons niet af te laten schrikken door dreiging, geweld en angst, maar om juist nu in beweging te komen.

Nu 2016 tot een einde komt, moet het me van het hart dat mijn ooit rotsvaste geloof ‘in het goede’ me steeds moeilijker valt. Een jaar waarin er op grote schaal mensen – mannen, vrouwen, kinderen – die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of een bestaan zonder perspectieven, maar blijven verdrinken en de gezamenlijke wil daar een einde aan te maken zelfs lijkt te ontbreken.

Een jaar waarin onder mensen –  mannen, vrouwen, kinderen – die letterlijk geen kant meer heen kunnen dood en verderf wordt gezaaid door onophoudelijke bombardementen en voor wie humanitaire hulp zelfs opzettelijk onmogelijk wordt gemaakt.  Een tijd waarin de menselijke solidariteit steeds verder dreigt af te brokkelen en waarin degenen die ‘eigen volk en voordeel eerst’ het luidste prediken de overhand dreigen te krijgen.  Een tijd waarin onze wereld, met alle potentie en technologische kennis en door de moderne media verbonden als nooit tevoren, er een is geworden van al maar toenemende verdeeldheid, verwijdering, dreiging, geweld, angst voor de ander, angst voor elkaar.

Een gevoel van machteloosheid slaat bij me toe. Wat graag zou ik graag mijn toevlucht zoeken tot een Almachtige die komt en eens even orde op zaken stelt....

Maar dat is niet de weg van de Almachtige:

“Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt” (Lc 2, 12)

Hij kwam als een kwetsbaar en afhankelijk kind dat aan menselijke zorgen werd toevertrouwd.

‘Weest niet bang’, zegt het kerstevangelie onophoudelijk. Laat je niet afschrikken. Geef niet toe aan de machteloosheid. Integendeel, laat je uitdagen, kom in beweging, ook, zelfs, in onze huidige angstaanjagende tijd.

"God,  als Gij U weer tot ons wendt zult Gij ons doen herleven. Uw volk kan dan weer blij zijn door U." (ps. 85)

Laat ons, ook in 2017, met een groot hart doorgaan die menselijke zorgen waaraan wij allen zijn toevertrouwd, ook aan elkaar te bieden, in onze eigen kring maar zeker ook daarbuiten, om zo, ieder op onze eigen wijze, in te gaan op het appèl dat het kerstkind op ons doet. In die zin:

’n TROOSTVOL KERSTFEEST  en een MOEDIG 2017 VAN HARTE TOEGEWENST

Br. Cees van Dam

Aankondiging aan de herders

"Wees niet bang!"  
Aankondiging aan de Herders, Govert Flinck (1639), Louvre