Lieddag voor Henk Jongerius o.p.

Gepubliceerd op: 8-12-2016 om 09:06 door eh. Bron: dominicanen.nl /Volzin

HUISSEN - Dominicaan Henk Jongerius is een van de meest gezongen kerklieddichters van het Nederlands, in katholieke en protestante kerken. Op 10 december krijgt hij een feestelijke lieddag waarin het niet op kan, inclusief het verschijnen van drie boeken tegelijk.

Henk Jongerius o.p.

Dit jaar viert Henk Jongerius zijn 75e verjaardag (op 7 december) en zijn 50-jarig priester jubileum. Dat gebeurt in het jaar dat de Orde van de Predikers 800 jaar bestaat.

In ‘zijn’ Huissense dominicanenklooster wordt dit alles gevierd met een feestelijke lieddag met lezingen, een viering, een drankje en de presentatie van maar liefst drie (!) boeken met beschouwingen, meditaties en de verzamelde liedteksten. Er zal muziek klinken van Jan Raas, André Gouzes en uit de Engelse hymnen. Ook zullen er nieuwe composities ingestudeerd worden van Chris van Bruggen en Peter Rippen.
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven.

Henk Jongerius

Drie boeken

Laudare, benedicere, praedicare is de drieslag van het dominicaanse leven: loven, zegenen en verkondigen. Die drieslag zit ook in de drie boeken die op 10 december verschijnen bij Gooi & Sticht:

  • De liedbundel Voor wie gedenken bevat alle liederen die Henk Jongerius in de loop der jaren heeft geschreven.
  • Van de andere kant bevat een selectie uit de essays en meditaties die hij schreef, gevoed door de dominicaanse traditie en spiritualiteit.
  • En Verheven tijdverspilling is de bundeling van artikelen over liturgie, die Henk Jongerius schreef voor tal van tijdschriften.

Nijhoff

Jongerius heeft een klik met het werk van de dichter Martinus Nijhoff, vertelt hij in een interview in de laatste Volzin.  'Zijn werk heeft een duidelijke bijbelse achtergrond, maar die komt heel verscholen naar boven, onderkoeld bijna. Nijhoffs themathiek hoort bij mij'.

Ik ben een stille man waar God mee speelt  een regel uit het gedicht  'De eenzame, van Nijhoff,  raakt hem altijd weer, zegt hij.  'Zo kan het leven soms aanvoelen, ook voor mij: dat er met je gespeeld wordt. Wanneer? Nou, bijvoorbeeld als de communicatie met mensen om je heen stagneert of verkilt. Als de mensen je niet zien staan of zitten. Als je je niet herkend voelt of wordt afgewezen. Als je denkt: waarvoor doe ik het allemaal?'  Zelf kan hij soms ook een stille man zijn: 'de stilte is me liefen vormt de basis van ons religieuze leven in Huissen..... en hoewel er jaarlijks 25.000 mensen over de vloer komen, huist hier de stilte. Zonder die stilte zou ik nooit kunnen dichten.'

Het hele artikel in Volzin

Meer informatie over de lieddag