Hoofd communicatie Will van de Ven overleden

Gepubliceerd op: 19-11-2016 om 21:14 door Patrick Chatelion Counet.

NIJMEGEN - Zojuist ontvingen wij het droeve bericht dat onze dierbare collega Will van de Ven, hoofd communicatie van de KNR, gisterenmiddag 18 november 2016 thuis in Nijmegen in bijzijn van haar man en beide zonen is overleden.

Will was afgelopen zondag 13 november 25 jaar in dienst van de KNR. In 1985 reeds kwam zij als uitzendkracht op Bureau Carmelweg in de H. Landstichting te werken voor de religieuzen. Zij was kort daarvoor afgestudeerd in de antropologie en achtte de religieuzen in meerdere opzichten een boeiende maatschappelijk groepering, ‘voer’ voor psychologen, theologen én antropologen, zoals ze in een recent interview vertelde. Bureau Carmelweg verzorgde de dienstverlening voor de monialen en voor de broeders en de zusters van de actieve congregaties, de ‘laïcale religieuzen’. Will ging werken onder leiding van Aad van Benthem fsc die haar veel leerde over religieus leven.

Secretaris SNVR

Van 1985 tot 1990 studeerde Will Nederlands Recht met als specialisaties familierecht, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Dit kwalificeerde haar om in 1991 zuster Lydwien Nieuwenhuis mmz op te volgen als secretaris van de SNVR, het samenwerkingsverband van de actieve vrouwelijke religieuzen. Nadat Aad van Benthem provinciaal werd, volgde zij hem op als coördinator van het Bureau Carmelweg. Dit eindigde toen de secretariaten van de SNVR, de SNPR (de priesterreligieuzen) en de ‘oude’ KNR naar Den Bosch verhuisden in 1996.

Hoofd communicatie

In 2000 volgde Will Myriam van den Hurk op bij de afdeling Pers en Publiciteit. Hier lag haar hart: pers, publiciteit en communicatie. Na de fusie van de verschillende religieuzen bloedgroepen in de ene KNR, werd zij in 2004 hoofd communicatie. De functie die zij heeft vervuld tot juni 2016 toen ziekte het haar onmogelijk maakte.

In 2007 werd officieel het eerste Bulletin gedrukt (na vele mindere en soms duurdere voorgangers). Will voerde van alle nummers de eindredactie en heeft talloze artikelen geschreven, vaak dienstbaar in die zin dat ze haar naam niet vermeldde. Ook voor de website van de KNR voerde zij de eindredactie. Vele honderden berichten, stukjes en artikelen verschenen van haar hand. Daarnaast was zij de drijvende kracht in de organisatie van o.a. de open kloosterdagen, de uitreiking van de Religieuzenprijs en de Catharinadag. 

Haar overlijden is een schok voor ons, collega’s, medewerkers en religieuzen van de KNR. Wie met haar samengewerkt hebben kennen haar als een bescheiden, hardwerkende, zichzelf wegcijferende collega die altijd een opbeurend woord klaar had, voor iedereen oprechte belangstelling toonde en altijd bereidwillig anderen te helpen. Dat zij niet meer in ons midden is, stemt ons droef. Wij zullen haar missen, niet alleen vanwege haar professionaliteit, kennis en ervaring, maar vooral ook vanwege haar warme betrokkenheid.

Afscheid

De uitvaart vindt plaats a.s. dinsdagmiddag in besloten kring. Zondagavond 20 november is er gelegenheid om tussen 19.00 uur en 20.00 uur in het Rustoord aan de Postweg 60 in Nijmegen afscheid van Will te nemen waar ze ligt opgebaard in een gesloten kist.

Will van de Ven