De Arkgemeenschap Gouda wint Religieuzenprijs 2016

Gepubliceerd op: 10-11-2016 om 16:45 door eh.

TILBURG - Vanmiddag 10 november werd in theater MIDI in Tilburg de Religieuzenprijs 2016 uitgereikt aan de Arkgemeenschap Gouda.

De prijs wordt normaal gesproken om de twee jaar uitgereikt, maar dit jaar is er besloten een extra prijs te geven vanwege het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Genomineerd waren daarom initiatieven, die in de lijn staan van religieuze tradities van barmhartigheid van waaruit actieve congregaties zijn ontstaan en zich hebben ontwikkeld. Barmhartigheid heeft te maken met het onvoorwaardelijk en zonder agenda tegemoet treden van anderen met open armen en lege handen.

Jaarthema

De uitreiking vond plaats tijdens de Algemene Vergadering van de Hogere Oversten en vormde tevens de afsluiting van het jaarthema van de KNR. Charles van Leeuwen hield een korte inleiding over barmhartigheid en vatte samen wat hij in dit Jubeljaar zoal ervaren had. Maar hij liet ook zien wat hij nog gemist had en liet de aanwezigen achter met de nodige vragen en de uitnodiging na de sluiting van het Jaar van Barmhartigheid het thema niet los te laten. Barmhartig zijn is een proces van jaren en stopt niet aan het einde van het jaarthema.

Een prijs voor gewone mensen

‘De religieuzenprijs is geen prijs voor grote sterren, voor BN-ers, die bewogen en aangedaan zeker, de meest rampzalige plekken in de wereld bezoeken om ze onder onze aandacht te brengen; ook geen prijs voor de bekende ‘goede doelen’ stichtingen, die met spectaculaire promotie acties geld proberen te genereren voor alle soorten werken van barmhartigheid,’ sprak KNR-voorzitter broeder Cees van Dam in zijn openingswoord. ‘De religieuzenprijs is wel bedoeld voor kleine mensen: gewone mensen, die op de dag van vandaag geneigd zijn tot alle goeds: mensen van goede wil dus. De kracht van deze kleine mensen ligt niet in spectaculaire en grootse acties of in flitsende dadendrang. Hun kracht ligt in het wakker blijven, in het alert blijven, in doorzettingsvermogen en volhouden. Iedereen kan het leren: op eigen wijze een waarachtige en krachtige bijdrage leveren aan een mooiere, meer menselijke wereld. Goede mensen, blijf geloven in de mogelijkheid hiervan, blijf hierop bedacht in het gewone leven. Volg je hart, ga de weg van barmhartigheid en houd dat koppig vol,' spoorde hij alle aanwezigen tot slot aan. 

Tien keer 'omzien naar elkaar'

Uit een lijst van ruim dertig genomineerde projecten, stelde de jury, bestaande uit p. Wim Swüste, p. Fons Meijer, zr. Anne-Marie Bos en frater Niek Hanckmann, een shortlist op van tien initiatieven, die bijzonder en inspirerend zijn.  Ze laten een diversiteit zien waaruit blijkt  dat het 'omzien naar elkaar' vanuit een religeuzen bewgoengheid zeer gevarieerd kan zijn qua vorm en inhoud.   De religieuzen in Nederland konden bij monde van hun Hogere Overste hun stem uitbrengen op het project van hun voorkeur.  Dat de keuze moeilijk was, bleek uit de reacties bij de stemming. Veel religieuzen vonden alle genomineerde projecten de moeite waard. Ze waren allemaal uitgenodigd om naar Tilburg te komen waar de aanwezigen nader konden kennis maken met hen.  

Na het woord van de voorzitter nodigde frater Niek Hanckmann steeds een vertegenwoordiger van elk initiatief uit op het podium voor een kort gesprekje. Daarin stelde hij onder andere de vraag welk werk van barmhartigheid nu het meest op hen van toepassing is. Niet voor alle genomineerden was dat even duidelijk. Soms gaat het om een combinatie van werken: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen herbergen lagen bij enkele werken voor de hand zoals het Smulhuis, een maaltijdproject voor dak- en thuislozen en de Wonne, een leefgroep waar mensen tijdelijk een thuis vinden die dat nodig hebben. Bij anderen was het wat moeilijker te bepalen. Toch gaat het vaak om meer dan alleen maar deze praktische werken. Waar het vooral om draait is dat het gaat om het zien van mensen die vaak niet gezien worden en naast hen gaan staan in een contact van mens tot mens op basis van gelijkwaardigheid. Verschillende van deze projecten laten zien waar dat toe kan leiden. Gasten of cliënten worden zelf vrijwilliger en krijgen een groter gevoel van eigenwaarde, door het doen van doen van klussen voor mensen zien vrijwilligers hoe eenzaam mensen soms zijn en ontstaat er een uitgebreider contact zoals bij de Buurtservice en Buurtmaatjes. Vrouwen die uit een situatie van gedwongen prostitutie komen ervaren door het contact met hun buddy dat ze wel de moeite waard zijn om tijd mee door te brengen.

Veel van de projecten kunnen niet draaien zonder een grote groep vrijwilligers die zich vaak met volle overgave inzetten voor de projecten. En ze krijgen er ook veel voor terug vertelden ze. ‘Als je je inzet voor deze vaak kwetsbare mensen, gaat je hart pas echt open,' zei een van hen. Al deze initiatieven en vrijwilligers verdienden het in het zonnetje gezet te worden en ontvingen daarom een oorkonde en prachtig boeket bloemen.

De winnaar

Uiteindelijk ging de prijs naar de Arkgemeenschap in Gouda.  In deze leefgemeenschap delen mensen met en zonder een verstandelijke beperking het leven samen. Er zijn twee kleine woongroepen, een tuin en een creatief atelier en een dagbesteding. De jury is van mening dat hier sprake is van gelijkwaardigheid en vriendschap en dat er recht gedaan wordt aan het mens-zijn. ‘De prijs gaat naar een  project waarin het hart van mensen mag spreken, van mens tot mens, dat getuigt van inzet vanuit een christelijke levensvisie en dat bijzonder en inspirerend is,’ aldus voorzitter van Dam bij de overhandiging van de prijs.

ark gouda winnaar

Het kunstwerk

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,-- en een beeldje als blijvende herinnering. Dit kunstwerk, gemaakt door pater Math van Kampen, toont twee handen die een vlammetje beschermen en verder dragen. Het beeldje staat symbool voor alle vrouwen en mannen die met hun woorden en daden, de spiritualiteit die religieuzen beweegt op eigen, inspirerende wijze handen en voeten geven en verder dragen.

Gezongen cantieken

De feestelijke middag werd muzikaal opgeluisterd door een projectkoor van de Montfortanen die enkele vertaalde en op muziek gezette Cantieken van de Montfort ten gehore brachten. 

Meer informatie de winnaars www.larchegouda.org