Allerzielenherdenking voor omgekomen vluchtelingen

Gepubliceerd op: 21-10-2016 om 17:30 door eh.

AMSTERDAM - Op zondag 6 november vindt de jaarlijkse oecumenische herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen. De CMBR heeft liturgische suggesties voor deze herdenkingen gebundeld.

Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2014 en 2015 waren er meer dan 3.000 per jaar te betreuren. Maar 2016 is nu al het dodelijkste jaar met meer dan 3.600 doden. Het gaat om mensen die meestal naamloos, in stilte sterven.  Tijdens de herdenking wordt aan hen gedacht en hun namen worden genoemd zodat zij niet vergeten worden. 

Programma:

15.15 uur:         Inloop, Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A
15.30 uur:         Welkom
15:35 uur:         Introductie door Sebastiaan van der Zwaan (Justice and Peace)
15.50 uur:         Interview Geesje Werkman (Kerk in Actie)
17.00 uur:        Start oecumenische herdenking op steiger voor de Hermitage onder leiding van Janneke Stegeman (theoloog van het jaar 2016)

Oproep lokale herdenkingen

De organisatoren vinden het belangrijk dat er in Nederland plaats is om deze mensen te herdenken. Zij hopen  dat er in veel meer steden een herdenking wordt georganiseerd.  In veel parochies worden komende week Allerzielenvieringen gehouden om de overleden uit de parochie te gedenken. De organisatie vraagt om in deze vieringen ook stil te staan bij de omgekomen vluchtelingen, bijvoorbeeld in de voorbeden.

Liturgie en teksten

De CMBR heeft de teksten voor de Allerzielenherdenkingen gebundeld en beschikbaar gesteld. Ze zijn op te vragen bij de CMBR. cmbr@knr.nl

Informatie

Meer informatie is te vinden op www.allerzielen.eu

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, de Protestantse Diaconie Amsterdam en Catholic Worker Amsterdam en gesteund door de CMBR.

allerzielen