Twee nieuwe generale oversten

Gepubliceerd op: 17-10-2016 om 09:32 door eh. Bron: NCR / F. Lensen cmm

ROME - Zowel de Jezuïeten als de missionarissen van Marianhill kozen afgelopen week een nieuwe Generaal Overste

Jezuïeten

Father Arturo Sosa Abascal uit Venezuela werd gekozen is de eerste niet-Europese Generaal Overste van de Jezuïeten. De 67-jarige Sosa volgt hiermee father Adolfo Nicolas op die op 80-jarige leeftijd aftrad. De verkiezing kwam na vier dagen van gebed, stilte en rustige één-op-één gesprekken tussen de ruim 200 gedelegeerden. Zij vertegenwoordigden ongeveer 16.000 Jezuïeten wereldwijd.

Sosa is geboren in Caracas in 1948, trad in bij de Jezuïeten in 1966 en werd in 1977 priester gewijd. Hij was gedelegeerde van de vorige Generaal Overste voor de internationale huizen en  werken van de Jezuïeten in Rome en heeft een doctoraat in politieke wetenschappen. 

Naast de verkiezingen van een nieuwe Generaal Overste werd er tijdens het Kapittel ook gesproken over identiteit, bestuurbaarheid, roepingen, missie en de samenwerking met leken.

Nieuwe generaal Jezuïeten
De terugtredende en de nieuwe Generaal Overste (rechts) van de Jezuïten

Nieuwe Generaal Overste Missionarissen van Marianhill

Eerder deze week kozen de Missionarissen van Mariannhill  Pater Thulani Mbuyisa c.m.m. tot nieuwe generale overste van de congregatie. Dit gebeurde tijdens hun 16 Generale Kapittel in Rome. Pater Mbuyisa is geboren op 13 februari 1973 in Ixobho in het bisdom Mariannhill in Zuid Afrika en is de eerste Afrikaanse Generale Overste.

De congregatie van de Missionarissen van Mariannhill is ontstaan uit de in 1882 door Abt Franz Pfanner gestichte Trappistenabdij nabij Durban in Natal. De abt voelde zich gedreven om in de wijdere omtrek van de abdij het Evangelie te verkondigen. Met zijn missionerende monniken richtte hij talrijke staties op zodat in 20 jaar een groot deel van de provincie Natal was gechristianiseerd. Deze ontwikkeling gaf natuurlijk veel aanleiding tot conflicten met de fundamentele doelstellingen van de beschouwende orde van de Trappisten. Om de verdere ontwikkeling van het succesvolle en uitgebreide missiewerk niet te hinderen heeft Paus Pius X in 1909 per decreet de Trappistenabdij Mariannhill met de toebehorende monniken omgevormd tot een apostolisch instituut onder de naam Congregatie van de Missionarissen van Mariannhill.

In 1911 werd op het landgoed Klein Vink bij Arcen in Noord-Limburg het eerste opleidingshuis in Europa voor nieuwe leden van de congregatie gesticht onder de naam St. Paul.