God is verhuisd

Gepubliceerd op: 13-10-2016 om 17:07 door eh. Bron: Abdij van Berne

HEESWIJK - Komende zaterdag 15 oktober, organiseert de Abdij van Berne een debat over de vraag waar God nu en straks nog te vinden is. Aanleiding vormen twee boeken die die dag verschijnen: "God is verhuisd" en "Van macht ontdaan"

In deze beide boeken worden harde noten gekraakt over de situatie van de kerk, maar tegelijk wordt nuchter geconstateerd dat God en zijn kerk op een nieuwe manier doorgaan. Hoe gaat het er nu aan toe en welke heilige huisjes worden niet ontzien. En welke veelbelovende initiatieven zijn er voor de toekomst van de kerk.
De deelnemers aan het debat: hoogleraar Paul van Geest, jurist Petra Stassen, priester en universitair hoofddocent KU Leuven Ad van der Helm, voormalig directeur Cordaid René Grotenhuis, abt van de Norbertijnen Abdij van Berne Denis Hendrickx O. Praem.

Berne in debat

Datum: Zaterdag 15 oktober 2016
Aanvang: 14.00 uur. Zaal open met koffie en thee om 13.30 uur
Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk
Programma: 14.00 uur Introductie door Joost Jansen O.Praem
14.05 uur Statement Petra Stassen
14.15 uur Statement Ad van der Helm
14.25 uur Statement René Grotenhuis
14.35 uur Statement abt Denis Hendrickx O.Praem
14.45 uur Statement Paul van Geest
15.00 uur Debat o.l.v. Joost Jansen O.Praem
16.00 uur Signeersessie en napraten onder het genot van een glas in boekhandel Berne (einde 17.00 uur)
Aanmelden: activiteiten@bernemedia.com
Kosten: € 7,50 (incl. consumpties) te voldoen bij de entree

God is verhuisd

God is verhuisd

God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn - dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers - is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. Tegelijkertijd kan de inhoud van het boek een inspiratiebron vormen voor vernieuwing. Gelovige gemeenschappen zijn in de veranderingen die kerken en de samenleving doormaken van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren, en misschien zelfs bijsturen.  In hun boek roepen de schrijvers Petra Stassen en Ad van der Helm op God niet te blijven zoeken in oude, lege kerken maar in de wereld. 
Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch medewerker in de RK Kerk. Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee te Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.

Van macht ontdaan

Als directeur van Cordaid en betrokken katholiek zag René Grotenhuis over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij over de Nederlandse en westerse kerk, het instituut. De kerk zoals we die kennen is aan het eind van haar levenscyclus, toch heeft de kerk volgens de Grotenhuis juist in de wereld van vandaag een waardevolle rol te spelen omdat ze in staat is de onbalans waarin de westerse wereld terecht is gekomen van het noodzakelijke tegenwicht te voorzien.
Het echte probleem van de Kerk is niet de terugloop in mankracht en financiële middelen, maar dat ze niet los komt van het gevoel de dominante sociale factor in de samenleving te moeten zijn. Sinds keizer Constantijn is zij 1600 jaar lang dominant geweest op sociaal, moreel en politiek gebied. Dat laat ze niet zomaar los. Het homohuwelijk is hier een voorbeeld van. Het gaat niet zo zeer over de vraag of homo’s wel of niet met elkaar mogen trouwen. In essentie gaat het hier om de macht van de kerk. Heeft zij nog de positie als toezichthouder op de moraal van een land? Om diezelfde reden wordt er zo sterk gefocust op aantallen. Hoeveel gelovigen zijn er nog? Hoeveel priesters? Hoeveel kerken? Tellen we (letterlijk) nog mee? Dat moeten we loslaten.

René Grotenhuis (1951) studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking.

De schrijvers van beide boeken zijn onlangs geïnterviewd door Nieuwwij:
Petra Stassen en Ad van der Helm: God is verhuisd 
Rene Grotenhuis: we moeten ophouden met mekkeren over de leegloop van de kerken