Franciscanen verlaten Delft

Gepubliceerd op: 7-10-2016 om 16:43 door . Bron: Franciscanen.nl

DELFT - Met een drukbezochte eucharistieviering hebben de franciscanen zondagochtend 2 oktober afscheid genomen van Delft.

De Franciscus- en Clarakerk aan de Raamstraat zat vol met vierhonderd mensen. Vanaf 1910 zijn de minderbroeders hier pastoraal actief geweest. De franciscaanse aanwezigheid in Delft gaat terug tot 1445. Na de moord op de Martelaren van Gorcum in 1572 verlieten ze de stad, om er in 1709 weer terug te keren. Het vertrek dit jaar hangt samen met het toekomstgerichte beleid van de Nederlandse franciscanen waarin een belangrijk rol is toebedeeld aan communiteiten in Amsterdam, Megen en 's-Hertogenbosch van voornamelijk jongere broeders. Een en ander heeft tot gevolg dat de gemeenschap in Delft wordt opgeheven.

"Ik weet dat we pelgrims en vreemdelingen zijn op deze aarde, dat de wereld ons klooster is, en dat we de zoveelste zijn in een lange rij, maar toch doet het zeer dat we nu ook uit Delft weggaan", zei één van de voorgangers, de Delftse communiteitsvicaris Herman de Kruis, in zijn preek (foto onder links). “Maar wat me erg goed heeft gedaan is dat de mensen hier tegen ons gezegd hebben: jullie kunnen wel weggaan, wij blijven, het gaat door."

Laatste parochie

Provinciaal Rob Hoogenboom wees erop dat de geloofsgemeenschap in Delft de laatste parochie in Nederland is waar de franciscanen zich uit terugtrekken. “Dat is heel jammer", zo hield hij aan het slot van de viering de aanwezigen voor (foto onder midden). “We hebben al op veel plaatsen mensen verdriet gedaan toen we daar weggingen. Jullie zijn de laatste die dat overkomt en dat is omdat jullie het belang van een goede communiteit een plek wisten te geven, en omdat we zo goed met jullie konden samenwerken. Daar hebben onze broeders een aandeel in. Het samenleven met elkaar in een communiteit leert ons om te gaan met onderlinge verschillen en ruimte laten voor elkaar. Dat is een kwaliteit waarmee wij de kerk en deze parochie van harte dienen. Niet uit de hoogte met elkaar omgaan, maar als gelijke. Maar ook van jullie kant was er die inzet die zoveel mogelijk maakte. Parochie en communiteit hebben elkaar zo kansen gegeven. Daarvoor zeg ik jullie dank." Als aandenken aan de franciscaanse aanwezigheid in Delft, boden de broeders de geloofsgemeenschap een verkleinde replica aan van het beeld 'St. Francis with birds' van Frederick Franck 

Erepenning van Delft

Vooruitlopend op het vertrek van de communiteit heeft Ben Bolmer op 3 juli in de Franciscus- en Clarakerk al afscheid genomen als pastoor van Delft. Voor zijn inzet, niet alleen voor de geloofsgemeenschap, maar ook voor de stad Delft kreeg hij uit handen van burgemeester Bas Verkerk de erepenning van de stad en werd hij daarmee benoemd tot ereburger van Delft. Samen met Herman de Kruis gaat hij leiding geven aan de communiteit van oudere en voor een deel zorgbehoeftige broeders in Wijchen. Piet Bots sluit zich aan bij de communiteit in Amsterdam. Ed Metz gaat de gemeenschap in Nijmegen versterken.
 

afscheid franciscanen in Delft

Foto: Monique Bolder.