Huis om te Zijn zoekt nieuwe zorgouders

Gepubliceerd op: 26-9-2016 om 16:40 door eh. Bron: Fraters Maristen

NIJMEGEN - Het Huis om te Zijn, biedt een tijdelijke opvang voor jongens van 12 - 17 die geen stabiele thuisbasis hebben. Voor het Huis worden nu nieuwe zorgouders gezocht

Wat is het Huis om te Zijn?

Jongens in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bevinden zich op een belangrijk kruispunt in hun leven. Ze gaan keuzes maken die van invloedzijn op het vervolg van hun leven. Wanneer zij geen stabiele thuisbasis hebben of wanneer zij omgaan met mensen die geen goede invloed op hen hebben, is er het gevaar dat deze jongens keuzes maken die ze op het verkeerde pad brengt. Voor deze jongens kan het tijdelijk wonen in het Huis om te Zijn uitkomst bieden. In het Huis om te Zijn krijgen de jongens aandacht, persoonlijke begeleiding en wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Ook worden de jongens geholpen bij hun dag- en vrijetijdsbesteding. Centraal staat dat de jongere de ruimte en tijd krijgt om tot zichzelf te komen en te werken aan zijn eigen wensen, dromen en ambities, om daarna naar de eigen woonomgeving terug te keren. Hiermee heeft het Huis een sterk preventieve werking.

Nieuwe begeleiders gezocht

Het Huis om te Zijn is drie jaar geleden gestart en na deze opstartfase stoppen de huidige zorgouders per 1 januari 2017 met hun opdracht. Daarom wordt gezocht naar nieuwe zorgouders/begeleider(s) voor het Huis. Deze zorgouders gaan wonen in het Huis om te Zijn en zijn daar 24 uur per dag, zeven dagen in de week de jongens te kunnen begeleiden en naast hen te staan.  Om het werk goed te kunnen doen is ervaring met het begeleiden van (probleem)jongeren en een relevante vooropleiding vereist. 

Initiatief van de religieuzen

Het Huis om te Zijn is een initiatief van de Zusters Dominicanessen van Neerbosch en de Fraters Maristen. De Zusters van Julie Postel ondersteunen het project eveneens.
"Een christelijke identiteit en een religieuze bewogenheid zijn de grondslagen voor het Huis om te Zijn. Dit laten wij zien door met liefde om te zien naar de jongens die bij ons komen wonen. We willen naast hen gaan staan en hen ruimte geven om zichzelf te leren kennen. We moedigen hen aan om goede vervolgstappen te zetten in hun leven. Door het geven van aandacht willen we ze laten ervaren dat ze er mogen zijn en dat wij er voor hen zijn. In ons gedrag willen we open en betrouwbaar zijn en hopen daardoor meer met hen in gesprek te komen." is te lezen op de website

Daarnaast zijn ook de gemeente Nijmegen en zorgaanbieder De Driestroom participanten.

Meer informatie over de vacature en het Huis om te Zijn

 advertentie huis om te zijn