250ste Nieuwsbrief AEN

Gepubliceerd op: 22-9-2016 om 16:42 door eh/gm. Bron: Afrika Europa Netwerk

DEN BOSCH - Nieuws van Her en Der, de digitale nieuwsbrief van het Afrika Europa Netwerk verscheen deze week voor de 250ste keer.

Het AEN, de Nederlandse antenne van het Africa Europe Justice and Peace Network, zet zich vooral in voor lobby voor en bewustwording van zaken die spelen in Afrika en wereldwijd. Speerpunten zijn oneerlijke handelsverdragen, landroof, klimaatproblematiek en schulden. Het AEN brengt maandelijks een digitale nieuwsbrief uit met daarin enkele berichten en oproepen tot actie rond de genoemde thema's. 

Migratie

Deze maand verscheen de 250ste editie met daarin aandacht voor de  afspraken die de EU heeft gesloten me diverse Afrikaanse landen over migratie. Deze zogenaamde partnersschappen zijn er in de ogen van sommigen vooral op gericht om de migratie vanuit Afrika naar Europa tegen te gaan. Op lange termijn kan dat negatieve gevolgen hebben voor de EU, volgens Paul van de Berg van Cordaid; ‘Wat is je woord over mensenrechten nog waard als je uit eigenbelang afspraken maakt met presidenten van landen als Soedan en Kenia, die ook worden gezocht door het Internationaal Strafhof van den Haag?’

Mozambique

Daarnaast deze maand een oproep van de Engelse Jubilee Debt Campaign die enkele banken oproept  de schulden die Mozambique heeft gemaakt kwijt te schelden, hun volledige medewerking te verlenen aan een onderzoek en hun beleid aan te scherpen ten aanzien van leningen, zodat in de toekomst niet langer leningen worden verstrekt die indruisen tegen de grondwet van een bepaald land. Op de site van de Engelse Jubilee Debt Campaign kunt u deze actie onderschrijven. Zie: http://jubileedebt.org.uk/actions/tell-credit-suisse-vtb-drop-secret-loans-mozambique

Tweede Kamer

De nieuwsbrief heeft een breed lezerspubliek. Dat bleek wel uit een reactie die het AEN onlangs ontving van een Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Hij reageerde op een bericht over de buitenlandse visservloten die de kusten van West Afrika leegvissen waardoor er geen vis meer overblijft voor de lokale vissers. (zie Her en Der nr. 249). Hij heeft kamervragen gesteld over deze kwestie.

De hele nieuwsbrief
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op: www.afrikaeuropanetwerk.nl
 

Wilt u de nieuwsbrief ook maandelijks ontvangen, stuur dan een mail naar cmbr@knr.nl