Kleurrijk Religieus Leven nieuwe stijl

Gepubliceerd op: 21-9-2016 om 14:13 door eh.

AMSTERDAM - Op 10 oktober wordt in Amsterdam weer de jaarlijkse dag voor Kleurrijk Religieus Leven georganiseerd.

Kleurrijk Religieus Leven slaat in 2016 een nieuwe weg in. De bijeenkomst richt zich dit jaar specifiek op religieuzen die in onze kerk en samenleving missionair actief zijn: zowel buitenlandse religieuzen als Nederlandse religieuzen die middenin het pastorale, diaconale of missionaire werk staan. KRL wil hen met elkaar in contact brengen en de onderlinge dialoog en uitwisseling bevorderen.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 10 oktober  bij Sant’ Egidio Amsterdam, in hartje Amsterdam. Motto is ‘Religieus pionieren in Nederland’. Het is een uitdaging om in een verregaand geseculariseerd land als Nederland mensen te bereiken met het Evangelie. In de ochtend hebben we de gelegenheid om in gesprek te gaan met een jonge predikant die dat heel creatief doet. Rikko Voorberg (1980) is kerkpionier, schrijver en kunstenaar. Sinds 2013 leidt hij de zogeheten PopUp Kerk. In 2013 was hij een van de drie kandidaten voor de titel ‘Theoloog van het jaar’.

In de middag zijn vijf themagesprekken rond vijf verschillende missieterreinen:

  • 'Vriendschap met de armen van de stad' - door Colm Dekker van Sant' Egidio
  • 'Steun bieden aan vluchtelingen en migranten' - door Cor Ofman en Hanneke van Bezooijen van het Wereldhuis
  • 'Zorg voor de schepping als nieuwe vorm van missie' - door p. Roland Putman ofm
  • Jongerenwerk door de Salesianen van Don Bosco (onder voorbehoud)
  • 'Religieus pionieren onder woonwagenbewoners' - door p. Jan van der Zandt msc van het woonwagenpastoraat.

Meer informatie

Poster KRL 2016