Laudato Si’: een van de meest belangrijke documenten voor de wereld van nu

Gepubliceerd op: 31-8-2016 om 16:06 door GM.

DEN HAAG - De KNR heeft het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het promoten van Laudato Si’, de encycliek van paus Franciscus over sociale en ecologische duurzaamheid. Guy Dilweg ofm en Gerard Moorman, stafmedewerker van de KNR, waren om die reden uitgenodigd voor een Ronde Tafelgesprek dat 30 augustus plaatsvond in Den Haag met kardinaal Peter Turkson.

Gesprek met kardinaal Turkson

Kardinaal Turkson is als voorzitter van de Pauselijke Commissie Justitia et Pax een sleutelfiguur bij het streven van Paus Franciscus om rechtvaardigheid, solidariteit en vrede wereldwijd te bevorderen. Hij was ook een van de belangrijkste ‘architecten’ van Laudato Si’. Hij blijkt zeer gedreven om de boodschap van een ‘integrale ecologie’ verder te verspreiden. Het afgelopen jaar reisde hij de hele wereld over om lezingen te geven over de encycliek en met leidende figuren uit politiek, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld in gesprek te gaan over de noodzaak om tot een nieuwe en meer rechtvaardige globale orde te komen. Zorg voor de meest kwetsbaren en het milieu moeten daarin centraal staan. In de encycliek Laudato Si gaat het om een integrale humane ecologie met een diepe spirituele dimensie en een herstel van de verbinding van mensen met elkaar, met de schepping en met de Schepper.

Het gebeurt niet vaak dat vertegenwoordigers van kerken en kerkelijke organisaties in gesprek gaan met politici en hooggeplaatste figuren uit het bedrijfsleven en de financiële wereld. Dat gebeurde wel tijdens dit Rondetafel Gesprek dat door Socires en Justice and Peace Nederland was georganiseerd. Dit gesprek over disciplines heen ligt geheel in de lijn met de encycliek, die herhaaldelijk oproept tot dialoog. Immers: de crisis is zo diep en veelomvattend, dat alle kennis en ervaring nodig is om een weg eruit te vinden.

Kardinaal Turkson

Belangrijk document

Tijdens het gesprek bleek hoeveel stof tot nadenken de encycliek biedt, niet alleen op theologisch en spiritueel vlak, maar ook op het vlak van economie, politiek, maatschappij en cultuur. Theoloog Erik Borgman noemde Laudato Si’ dan ook een van de meest belangrijke documenten voor de wereld van nu. Het wijst namelijk een richting naar een fundamenteel andere samenleving, een die is gebaseerd op solidariteit en zorg. Verrassend is dat bijna iedereen in de zaal het met hem eens was, ook de vertegenwoordigers van politiek en bedrijfsleven. De encycliek wordt serieus genomen en besproken, ook op plekken en door personen van wie je het niet zou verwachten.

Het was bemoedigend te merken dat de boodschap van paus Franciscus in zo’n brede kring gehoor vindt. Maatschappelijke veranderingsprocessen verlopen over het algemeen traag. Maar het is wel duidelijk dat de paus met Laudato Si’ een flinke zwieper heeft gegeven in de goede richting.