Nederlandse dag in Rome in het Jaar van de Barmhartigheid

Gepubliceerd op: 26-8-2016 om 12:17 door eh. Bron: www.katholieknetwerk.nl

ROME - Tijdens het Jaar van de Barmhartigheid zal er vanuit het VKMO – Katholiek Netwerk (Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties) een reis naar Rome georganiseerd worden.

Het VKMO is een katholiek netwerk waar verschillende maatschappelijke organisaties met een katholieke identiteit onder vallen. Doel van de VKMO-reis naar Rome is om een grootschalige Nederlandse reis te organiseren met programma’s passend bij de verschillende organisaties en deelnemers die meegaan.

Nederlandse dag

De VKMO-reis kent één centrale Nederlandse dag op dinsdag 15 november 2016, dan zullen alle reisinitiatieven bij elkaar komen. Die dinsdag zullen wij samen de Heilige Mis vieren in de Sint Pieter. Paus Franciscus is uitgenodigd om in die viering voor te gaan! Inmiddels hebben zich ook enkele bisdommen aangesloten bij dit bijzondere initiatief en krijgen reizen van VKMO-organisaties concreet vorm. Het beloven dagen te worden van ontmoeting, van samen ons geloof verdiepen en vieren, van het elkaar versterken en bemoedigen. We hopen dat heel katholiek Nederland op een of andere wijze betrokken zal zijn. 

Allerheiligenberaad in Rome

Het AllerheiligenBeraad is een jaarlijkse bijeenkomst die door het VKMO georganiseerd wordt. Het is een bijzondere bijeenkomst die traditioneel plaatsvindt in Priorij Sint-Catharinadal te Oosterhout. Bij gelegenheid van de Nederlandse Dag in het kader van het Jaar van Barmhartigheid besloot het bestuur van het VKMO het AllerheiligenBeraad eenmalig naar Rome te verplaatsen.

Kerk der Friezen

Als locatie voor het inhoudelijke programma werd de Kerk der Friezen, dicht bij de Sint Pieter, gereserveerd. Uitgenodigd worden allereerst de voorzitters en directeuren van de bij het VKMO – Katholiek Netwerk aangesloten organisaties. Daarnaast worden vertegenwoordigers van verwante organisaties welkom geheten. Bijna alle sectoren uit het brede spectrum van de maatschappij zijn zodoende aanwezig: onderwijs, zorg, sport, media, ontwikkelingssamenwerking, politiek en openbaar bestuur, etc. Vanwege de locatie is het aantal deelnemers gemaximeerd op 175.

Onze samenleving ná het Jaar van de Barmhartigheid

De voorlopige werktitel van het Allerheiligenberaard is: 'Onze samenleving ná het Jaar van de Barmhartigheid Kansen voor de maatschappelijke organisaties'.
Bij het onderwerp zoeken we een drietal sprekers die vanuit hun eigen perspectief hun visie geven op het onderwerp en samen met de aanwezigen op zoek gaan naar maatschappelijke relevantie van de katholieke sociale ethiek. Tot nu toe hebben toegezegd: ZKH prins Jaime, ambassadeur bij de Heilige Stoel, Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschop-referent voor Kerk en Samenleving en ook prof. dr. Paul van Geest. 

Meer informatie

Ook als u niet deelneemt aan het Allerheiligenberaad kunt u mee met de VKMO Romereis.

Meer informatie over de Romereis en het Allerheiligenberaad:
VKMO / Katholiek Netwerk
Zonder Allerheiligenberaad
Met Allerheiligenberaad