Zuster Maria Beneken Kolmer overleden

Gepubliceerd op: 4-8-2016 om 16:12 door Tom Boesten.

'S-HERTOGENBOSCH - Op 28 juli overleed zuster Maria Beneken genaamd Kolmer, franciscanes van Oirschot. Naast de vele taken in haar congregatie, was zij ook actief in de KNR en in de samenleving. Inzet voor mensen in kwetsbare situaties en opkomen voor een betere positie van vrouwen in de kerk waren daarbij de leidraad.

Zuster Maria werd geboren als Carolina Frederika Johanna Beneken genaamd Kolmer, op 10 maart 1935 in Den Haag, in een gezin met tien kinderen. Ze volgde de Kweekschool en trad in bij de Franciscanessen van Oirschot op 21-jarige leeftijd. Ze werkte in het basisonderwijs en later in het voortgezet onderwijs. Lange tijd woonde ze in het Oude Westen, een arme wijk in Rotterdam. Nog tijdens haar werk in het onderwijs werd ze gevraagd voor bestuurlijke taken in haar congregatie. Van 1984 tot 2002 was ze Generaal Overste. In die functie bereidde ze de overplaatsing van het generaal bestuur naar Brazilië voor. Na 2002 bekleedde ze diverse functies, in en buiten de congregatie.

Zuster Maria Beneken Kolmer 1935-2016

Persoonlijkheid

Zuster Maria was een sterke en markante persoonlijkheid. Van huis uit had ze geleerd dat je heel wat kunt bereiken met hard werken, en dat deed ze ook. De vernieuwing van het kloosterleven van na het Tweede Vaticaans Concilie was een intensieve periode, die ze heel bewust meemaakte. In Rotterdam zag ze van nabij hoe mensen ook in Nederland in een marginale positie leven. Het kleurde haar inzet. Verder was ze een goed bestuurder, iets waar niet alleen de Franciscanessen van Oirschot van profiteerden.

Inzet voor vrouwen, inzet voor vluchtelingen

Ook in de KNR was zuster Maria een bekende verschijning. Eerst was ze actief binnen de Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen. Daar streed ze voor positieverbetering van vrouwen binnen de kerk. Doordat er zo weinig verbeterde in dit opzicht, werd ze steeds strijdbaarder en een echte feministe. De laatste tien jaar was ze voorzitter van de Commissie Vrouwencontacten van de KNR. Maar ze kwam ook op voor vluchtelingen. Zij was tot dit jaar, vol bezieling, voorzitter van het Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen. In zulke functies kwam haar roeping volop tot haar recht.

De KNR-gemeenschap is geraakt door haar ziekte en overlijden. In Maria Beneken Kolmer verliezen we een inspirerend mens en een dappere bondgenote.