Aanbieding Laudato Si’ Manifest aan kardinaal Turkson

Gepubliceerd op: 2-8-2016 om 13:26 door Gerard Moorman.

DOORN - Tijdens de landelijke Laudato Si’ Dag die de KNR samen met enkele andere organisaties organiseerde op 23 april jl. werd een speciaal Laudato Si' Manifest gepresenteerd en ondertekend door de deelnemers. Met dit Manifest verklaren zij zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten. Het Manifest roept op tot een ‘ecologische bekering’ van onszelf, kerk en maatschappij.

Kardinaal Turkson

 

Tijdens het Christelijk Sociaal Congres dat van 31 augustus t/m 2 september a.s. wordt gehouden in Doorn, zal het Manifest met alle handtekeningen worden aangeboden aan kardinaal Peter Turkson, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de totstandkoming van de encycliek. Ook u kunt het manifest nog ondertekenen: https://laudatosi.petities.nl