Provincie Nederland fraters van Utrecht wordt religieus huis

Gepubliceerd op: 15-7-2016 om 17:14 door eh. Bron: fraters van Utrecht

UTRECHT - Om de bestuurbaarheid voor de lange termijn te kunnen waarborgen is op 8 juli jl. de Provincie Nederland van de Fraters van Utrecht omgezet naar het Religieus Huis Nederland.

Door het Algemeen Bestuur is na consultatie van alle leden de overste benoemd. Vervolgens zijn na verkiezingen ook een plaatsvervangend overste en een lid voorgedragen en benoemd.

Het bestuur bestaat uit:

Fr. Wilfried van der Poll, overste
Fr. Wim Versteeg, plaatsvervangend overste
Fr. Daan Boonman, lid

Verder is fr. Erik Lundgren benoemd tot econoom en mw. Marianne Vermeer benoemd tot secretaris