Bestuur KNR reageert op 'slotmonitor' oud-voorzitter commissie Deetman

Gepubliceerd op: 13-7-2016 om 17:22 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) heeft kennis genomen van de op 28 juni 2016 door de oud-voorzitter van de (voormalige) Onderzoekscommissie, de heer drs. W.J. (Wim) Deetman, gepubliceerde Slotmonitor over de uitvoering van de aanbevelingen van de (voormalige) Onderzoekscommissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.

Het Bestuur KNR spreekt graag zijn dank uit en is de heer Deetman erkentelijk dat hij ook na het op 16 december 2011 voltooide wetenschappelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de RK Kerk in de periode 1945-2010 zich heeft willen inspannen voor de afwikkeling van de problematiek van misbruikzaken.

Ter voorbereiding op de slotmonitor hebben Bisschoppenconferentie en KNR najaar 2015 een gezamenlijk document doen toekomen waarin werd teruggeblikt op zes jaar afhandeling van klachtprocedures, mediationtrajecten en contact met slachtoffers en slachtofferorganisaties.

In de Slotmonitor worden bisschoppen en ordes en congregaties meerdere keren afzonderlijk aangesproken. Het Bestuur van de KNR als koepelorganisatie van de ordes en de congregaties in Nederland neemt daarom graag de gelegenheid hierop te reageren.

De slotmonitor kent een drietal inhoudelijk belangrijke onderwerpen:

1. de geheimhoudingsbepalingen
2. proces van hulp, erkenning en genoegdoening
    - klachtprocedures
    - geweldsklachten
    - slotactie
3. archivering

Lees verder