Oud KNR-voorzitter pater Tjeu Timmermans o.carm overleden

Gepubliceerd op: 29-6-2016 om 15:30 door eh. Bron: Secretariaat Karmelieten

BOXMEER - In de namiddag van 28 juni 2016 overleed pater Tjeu Timmermans in zijn het karmelklooster in Boxmeer. Hij was van van 2004 tot 2009 voorzitter van de KNR en daarvoor lid van het presidium van de SNPR.

Tjeu Timmermans werd op 19 oktober 1943 in Tegelen geboren in een gezin van 10 kinderen; hij kreeg de namen Matthias Johannes Antonius. Vanaf 1956 was hij leerling aan het Brocarduscollege in Merkelbeek; van 1958 tot 1963 aan ons gymnasium in Zenderen. Hij werd, met als kloosternaam Oswin, novice in Boxmeer op 20 augustus 1963. Daar legde hij zijn religieuze geloften af op 22 augustus 1964. Zijn filosofiestudie deed hij in Dordrecht. Hij studeerde theologie aan de KTHA van 1967 tot 1975 en ontving de priesterwijding op 3 juli 1971 in Amstelveen.

Tjeu Timmermans zwart-wit

Inzet voor de religieuzen

Ook voor de Nederlandse religieuzen heeft  hij veel betekend, vanaf 1999 voor de SNPR en later na het samengaan van de samenwerkingsverbanden in 2004 als eerste voorzitter van de ene KNR. Tijdens zijn voorzitterschap van 2004 tot 2009 kreeg de huidige KNR haar vorm. Gedurende 4 jaar was hij ook lid van de Beleidsadviescommissie Bisschoppenconferentie.

Niet alleen als voorzitter van de KNR zette Tjeu Timmermans zich in voor de religieuzen, maar ook op andere gebieden. Hij werd veel gevraagd voor het begeleiden van Kapittels en voor het geven van retraites. Daarbij kwamen zijn pastorale kwaliteiten naar voren en bood hij aan velen een luisterend oor. 

Bestuursfuncties

Tjeu Timmermans heeft op een groot aantal plaatsen in ons land talloze pastorale en bestuurlijke functies bekleed;  hij is van grote betekenis geweest voor de Nederlandse karmelprovincie. Jarenlang was hij lid van het algemeen bestuur van de orde en co-provinciaal. Tussen 1996 en 2005 was hij prior provinciaal. Als kundig en betrokken lid of voorzitter zette hij zich in voor een groot aantal bestuurscommissies zoals o.a.  de Werkgroep Samenkomst Karmelfamilie, de Stichting Vrienden van Titus Brandsma, het algemeen en dagelijks bestuur van het Titus Brandsma Instituut, het bestuur van het Titus Brandsma Memorial en het Nederlands Carmelitaans Instituut te Boxmeer, waarvan hij directeur was. 
Daarnaast was hij pastor in o.a.Almelo, Dordrecht en Boxmeer. In deze laatste plaats werkte hij vanaf september 2006 tot aan zijn dood.

Internationaal

Niet onvermeld mag blijven zijn betrokkenheid bij de Filippijnse Karmel. Hij heeft enorm veel gedaan voor de Karmel aldaar die hij met regelmaat bezocht. Hij was vanaf 2001 tot nu toe lid van de Executive Board Scientific Center for Spirituality in Manila. Zeker ook moeten we vermelden dat hij zich vele jaren daadkrachtig inzette voor de opbouw van de Karmel in Litouwen. Ook daar was hij een graag geziene en gewaardeerde medebroeder.

Toekomst van de religieuzen

Als voorzitter van de KNR werd Tjeu Timmermans ook geconfronteerd met de vergrijzing en de terugloop van het aantal religieuzen. Wel bleef hij vertrouwen hebben in het voortbestaan van het religieuze leven, hetzij in andere vormen. In verschillende artikelen en inleidingen sprak hij hierover. "De beweging van God gaat verder, krijgt steeds weer een andere vorm. Wij dragen de beweging van God verder in het vertrouwen dat anderen op hun eigen wijze in die beweging van God gaan staan en deze verder dragen." 

Dat dit niet vanzelf gaat en er naast vertrouwen hebben nog meer nodig is, wist hij ook: "Willen we als religieuze gemeenschappen en religieus bewogen mensen recht van bestaan hebben, dan lijkt het van belang God levensecht en levensnabij in kerk en samenleving aan de orde te stellen. We worden uitgenodigd met vertrouwen en moed nieuwe wegen te gaan, juist nu veel vertrouwde structuren kwetsbaar blijken en de toekomst van religieus leven niet vanzelfsprekend lijkt. We worden uitgedaagd zichtbaar te maken wat religieus leven nu betekent."

Reservetijd

“Ik leef in reservetijd”, zei Tjeu Timmermans de laatste jaren vaak.  Maar rond Pasen van dit jaar gaf zijn lichaam signalen af, die in de weken daarna niet anders konden worden verstaan dan als: er is iets heel ernstigs aan de hand. Dat bleek inderdaad zo te zijn. Temidden van zijn familie en medebroeders en -zusters van de karmelcommuniteit, waarvan hij 10 jaar lang prior was, sprak hij nog de laatste woorden “ik geef mij nu over.”  Hij gleed uit het leven weg in de namiddag van dinsdag 28 juni.

Uitvaart

De uitvaartdienst van pater Tjeu Timmermans wordt gehouden op maandag 4 juli om 11.00 uur in de Sint Petrusbasiliek, Steenstraat 41, te Boxmeer.  Na de uitvaart wordt zijn lichaam te rusten gelegd op het kloosterkerkhof achter de basiliek.

Overlijdensbericht Tjeu Timmermans

Inleiding Tjeu Timmermans over het  Kapittel; zusters van Liefde, Schijndel 2006

Nieuw leven op een oude stam