Stichting Jongeren & Missie | DARE2GO gaat over naar Edukans

Gepubliceerd op: 1-7-2016 om 09:42 door . Bron: Jongeren & Missie

DEN BOSCH - Het uitwisselingsprogramma DARE2GO, een initiatief van de Stichting Jongeren & Missie, wordt per 1 juli 2016 ondergebracht binnen Edukans. Beide organisaties hopen op die manier hun krachten te bundelen en gezamenlijk ex-change programma’s voor scholieren, jongeren en docenten aan te bieden in ontwikkelingslanden.

 De christelijke achtergrond en de inhoudelijke doelstellingen van beide organisaties passen goed bij elkaar. De Stichting Jongeren & Missie doet bij opheffing ook een schenking aan het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen.

Opgericht door religieuzen

De Stichting Jongeren & Missie werd in 1988 opgericht door een 45-tal Nederlandse religieuze instituten om jongeren een kans te geven mee te leven in een ontwikkelingsland. Dit waren projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, duurzame landbouw en emancipatie. Inmiddels zijn ruim 1200 jongeren door DARE2GO uitgezonden.

Onderwijs

Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Omdat onderwijs de kans van je leven is! Scholen in Nederland worden volop bij dit internationale werk betrokken.

Fonds voor Jongeren en Missie

De schenking aan het NIM zal ondergebracht worden in het fonds ‘Jongeren & Missie’. Het fonds beoogt jongeren en jong volwassenen maar ook organisaties die hen uitzenden, waaronder Edukans, te helpen zich te bewegen in een religieus pluriforme wereld. Kennisoverdracht, reflectie en aandacht voor een confessionele omgang met de wereldgodsdiensten, waaronder de Islam, zijn daarbij belangrijke aspecten. Dit kan vorm krijgen in cursussen, seminars en symposia. 

Zowel Jongeren en Missie als het NIM, maakten deel uit van de Missionaire Bondgenoten.