250 jaar hostiebakkerij van de zusters Clarissen van het klooster ‘Sint Josephsberg’

Gepubliceerd op: 27-6-2016 om 09:13 door Zusters Clarissen. Bron: Zusters Clarissen

MEGEN - De hostiebakkerij van de zusters Clarissen van het klooster ‘Sint Josephsberg’ te Megen bestaat dit jaar 250 jaar. De zusters hebben dit indrukwekkende feit gemarkeerd door het organiseren van een klein symposium op zaterdag 25 juni.

 Er was een gemêleerd gezelschap aanwezig van klanten van de hostiebakkerij, vrienden en bekenden van het klooster en mensen uit de bredere franciscaanse familie. In een volle kloosterkerk kwamen tijdens het afwisselende programma allerlei aspecten van hostiebakken en eucharistische spiritualiteit aan bod. Halverwege de middag werd er ook gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de huidige hostiebakkerij te bezichtigen, met daarbij een kleine tentoonstelling van historische foto’s, gereedschappen en documenten van de hostiebakkerij.

hosti bakkerij voorkant

Na de opening van de middag door de abdis, zr. Chiara Bots, begon het programma met een lezing van zr. Rebecca Braun over de Eucharistie in het leven van Clara van Assisi. Zij schetste aan de hand van bronteksten van en over deze heilige dat, hoewel de Eucharistie in haar eigen geschriften slechts zelden uitdrukkelijk genoemd wordt, haar leven zich toch heel goed van hieruit laat lezen en begrijpen. Zoals Gods zelfgave in de Eucharistie zozeer vlees en bloed werd in Clara dat deze goddelijke liefde heel haar leven ging vormen, zo kan dit zich ook aan ons voltrekken.

Na een muzikaal intermezzo vervolgde de middag met een kort getuigenis van zr. Ria van Dinther, zuster van het klooster ‘De Bron’ in Nijmegen en presidente van de Federatie van de H. Clara, waarin zij aan de hand van verschillende elementen van de Eucharistieviering de omvormende kracht ervan beschreef waardoor ons menselijk bestaan wordt opgetild tot ongekende hoogte. Daarna gaf zr. Esther Zonjee een historische schets van het hostiebakken vanaf 1766, met veel foto’s en sprekende anekdotes uit de oude hostiebakkerij-kronieken die de geschiedenis dichtbij brachten.

Gewapend met deze kennis konden alle deelnemers de reeds genoemde tentoonstelling en de huidige hostiebakkerij bezichtigen, waarbij er steeds zusters in de buurt waren die tekst en uitleg konden geven en die de vele belangstellende vragen beantwoordden. Daarna vervolgde het programma in de kerk met een lezing van Willem Marie Speelman ofs, directeur van het Franciscaans Studiecentrum, die de luisteraars meenam in een beschouwing van de vraag naar echtheid. De echtheid van de gedaanten van brood en wijn als werk van onze handen is van belang, omdat het erom gaat echt mens te worden en zo onze bestemming te vinden in God. Na opnieuw een muzikaal intermezzo was de laatste spreekster van deze middag aan de beurt, zr. Maria Saleem, die aan de hand van Psalmverzen vertelde over hoe zij het werken op de hostiebakkerij beleeft.

De middag werd afgesloten met een sfeervolle viering van dankzegging en gebed, waarna iedereen kon napraten onder het genot van een hapje en drankje, door de zusters zelf bereid. 

De bijdragen van deze middag, aangevuld met een achtergrondartikel, enkele meditatieve teksten en veel foto’s, zijn gebundeld en uitgegeven onder de titel “Levend Brood”. Dit boekje is o.a. te koop bij het klooster van de zusters Clarissen te Megen en via de uitgever, Discovery Books (Leeuwarden). Zie voor meer informatie de website van de hostiebakkerij: www.clarissen.nl/hostiebakkerij.html.

 

hosti bakkerij

Zusters Clarissen
Klooster Sint Josephsberg
Clarastraat 2
5366 AK Megen
Tel. 0412-462314
zusters.megen@clarissen.nl