Wake up BBQ: Getuigen van Gods barmhartigheid

Gepubliceerd op: 24-6-2016 om 11:53 door zr. Iuxta Cruces. Bron: Samenkerk

BERKEL-ENSCHOT - Op zaterdag 18 juni vond de ‘Wake-up BBQ’ 2016 plaats in Berkel-Enschot. Zr. Iuxta Crucem schreef een impressie voor het bisdomblad SamenKerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Ontmoetingsdag jonge religieuzen en “zoekers”

Hoe krijgen we nieuwe roepingen? Het is een vraag die menig religieuze congregatie zich meer dan eens stelt. Waar vinden we de jongeren? De KNR probeert met het “Huis van de Roeping” het contact tussen (jonge) religieuzen en mensen die hun weg zoeken naar het religieuze leven, te bevorderen. Op 18 juni deed ze dat door een bijeenkomst te organiseren in het trappistenklooster “Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven” onder de rook van Tilburg, met de titel “Wake up BBQ”.

“Het is eigenlijk pas de tweede keer dat we dit organiseren”, legt franciscaan en medeorganisator Hans van Bemmel uit. “Vorig jaar zijn we ermee begonnen in het kader van het jaar van het godgewijde leven, en omdat het een succes was, wilden we het dit jaar weer doen. We willen het jonge mensen graag makkelijker maken om met verschillende religieuze ordes en congregaties kennis te maken. ” Broeder van Bemmel maakt zelf deel uit van de gemeenschap van Minderbroeders Franciscanen in Megen en is werkzaam als diaken in de parochie van het nabijgelegen Veghel. Er lopen op de bijeenkomst  vandaag opvallend veel jonge Franciscanen rond. “We hebben de laatste jaren de wind mee”, zegt broeder van Bemmel met een tevreden glimlach, verwijzend naar de aandacht voor Sint Franciscus en zijn spiritualiteit, mede door toedoen van de huidige paus.

Barmhartigheid

De dag in Koningshoeven begint met de viering van de Eucharistie samen met de paters en broeders van de indrukwekkende abdij. Er volgen koffie en een broodje, en dan komen we aan het inhoudelijke gedeelte van de dag. In het kader van het jaar van barmhartigheid heeft de KNR drie religieuzen gevraagd kort in te gaan op de vraag wat voor hen “barmhartigheid” eigenlijk betekent, waarbij ieder zijn eigen invalshoek heeft. Pater René Dinklo OP gaat met name in op de noodzaak van barmhartigheid binnen de gemeenschap en noemt daarbij ook de uitdagingen van de generatiekloof waar veel communiteiten mee te maken krijgen. Broeder Thomas Quartier, novice bij de Benedictijnen in Doetichem, spreekt over de wereldbetrokkenheid van de contemplatieve monnik. “Barmhartigheid betekent niet alleen in actie komen door de straat op te gaan”, zegt hij, “maar ook ruimte creëren waar God spreken kan.” Zr. Iuxta Cruces sprak onder andere vanuit de ervaring van haar congregatie in Aleppo, Syrië, maar ook over het bijzondere effect van de heilige Deur in Heiloo. Er is uitgebreid ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. In het publiek zitten veel religieuzen, en ook inderdaad een aantal zoekers. Broeder van Bemmel spreekt van 20 “zoekers”, maar navraag leert dat velen van hen wel degelijk al een bepaalde richting in het religieuze leven gekozen hebben, zoals een postulant van de Dominicanen, postulanten van de Franciscanen, een novice van de Jezuïeten, om er een paar te noemen.

Wake up bbq 2016

Zoekenden

Een handvol aanwezigen is daadwerkelijk nog zoekende naar een richting in het religieuze leven. Allemaal geven ze er blijk van zich breed te willen oriënteren, en daar is deze Wake Up barbecue een goede hulp bij. Een paar van hen weten al zeker dat ze roeping hebben tot het religieuze leven, maar twijfelen nog over het “waar”. Er zijn er ook die al de weg van het (diocesaan) priesterschap zijn ingeslagen, maar toch ook de optie van het religieuze leven nog niet uit willen sluiten. Maar op welk punt van hun proces van onderscheiding ze ook staan, ze zijn blij dat ze hier even met (relatief) jonge mensen kunnen spreken die in dezelfde situatie verkeren, want in de eigen omgeving is er soms onbegrip over de weg die ze zouden willen inslaan. Gelukkig zijn er ook die steun vinden in de parochie of in een van de nieuwe lekenbewegingen.

Delen 

Het kunnen delen van het zoekproces met anderen blijkt  van grote waarde hier, maar natuurlijk ook de kennismaking met de religieuzen. Door de leeftijdslimiet die voor deze bijeenkomst gesteld is, maximaal 40 voor de zoekers en 45 voor de religieuzen, geldt die kennismaking vooral met de wat jongere religieuzen, hoewel het opvalt dat meerdere congregaties die jonge roepingen hebben, niet aanwezig zijn op deze dag. Naar de reden ervan valt alleen te gissen; goed mogelijk dat deze congregaties op een hele andere manier al contact hebben met jongeren die hun weg zoeken in het religieuze leven. De kennismaking nu heeft dus duidelijk zijn beperkingen, maar dat doet niets af aan het geanimeerd samenzijn aan het eind van de middag, onder de geurige rook van de barbecue, met een knapperig worstje op het bord en desgewenst een Trappistenbiertje in de hand.

Is er inmiddels een traditie geboren met deze tweede Wake Up BBQ? Broeder van Bemmel denkt van wel: “Het is net als vorig jaar een succes, dus we gaan kijken waar we het volgend jaar kunnen doen”.

zr. Iuxta Cruces
Bron: Zomernummer van SamenKerk