Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping

Gepubliceerd op: 22-6-2016 om 17:23 door .

- Op 1 september is het Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping. Speciaal hiervoor liet de landelijke werkgroep Laudato Si' rond mgr. de Korte enkele liturgische suggesties samenstellen.

Paus Franciscus heeft de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping (1 september) in het leven geroepen opdat wij gedenken dat de aarde een geschenk van God is: wij mensen mogen God danken voor de schepping, en worden geroepen verantwoordelijk om te gaan met dit geschenk en alle leven dat zich op de aarde bevindt.

Bidprocessie

Hoe kun je deze thema’s die te maken hebben met zorg voor de schepping zoals water, energie en omgaan met de natuur nu beter in gebed aan de orde stellen dan daar op de plaatsen waar het gebeurt? Liturgie wordt tegenwoordig vooral geassocieerd met in de kerk zitten. En soms met buiten in een park zitten. Maar de traditie van de kerk is rijker dan dat stilzitten.

Tijdens processies en bedevaarten lopen de deelnemers van oudsher een tocht, meestal van de ene heilige plaats naar een andere heilige plaats, bijvoorbeeld een kapel in de buurt of een put met een bijzonder verhaal. En tijdens die processie wordt gezongen en gebeden. Een andere liturgische vorm van wandelen is die van de kruisweg: in vrijwel iedere kerk, of soms ook buiten in een park, zijn in veertien staties de betekenisvolle momenten van de kruisweg van Jezus vormgegeven in kunst. En die wandeling kun je bijna niet maken zonder bij iedere statie stil te staan, even te blijven kijken en in gebed te raken.

Op deze liturgische tradities is de bidprocessie voor de schepping geënt: een liturgische wandeling moderne stijl die ontworpen is om de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping te vieren.

Tips en suggesties

Op verzoek van de landelijke werkgroep Laudato Si’, waarin de kerkprovincie, de KNR en enige katholieke maatschappelijke organisaties samenwerken, zijn er liturgische suggesties voor een bidprocessie rond deze Wereldgebedsdag ontwikkeld door Marian Geurtsen. Hierin voorbeelden van lezingen, liederen en gebeden die gebruikt kunnen worden tijdens een processie. Daarnaast tips voor het uitzetten van een goede route. De gebeden en liederen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden tijdens een viering van Wereldgebedsdag voor de Zorg van de Schepping in de kerk. 

Zie voor meer informatie 

Daar kunt u ook uw eigen bidprocessie of andere activiteiten aanmelden.  voetstappenContact: ls@knr.nl