Magazine over de geestelijke werken van barmhartigheid

Gepubliceerd op: 17-6-2016 om 15:41 door eh. Bron: Uitgeverij Halewijn

ANTWERPEN - Zeven keer jezelf overstijgen. Dat is de titel van een nieuw magazine dat deze week gepresenteerd werd over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid.

In dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt er veel geschreven over de werken van barmhartigheid. Veel gaat over de welbekende sociale werken. Minder bekend zijn de geestelijke werken: de bedroefden troosten, het vergeven van beledigingen, het geduldig verdragen van lastige mensen, het onderrichten van de onwetenden, het bidden voor de levenden en de doden, de twijfelenden raad geven en de zondaars vermanen.  Het zijn minder concrete en misschien ook wel veel lastigere opgaven en de taal waarin ze verwoord zijn kan misschien afschrikken. 

Eigentijdse vertaling

Het magazine vertaalt de geestelijke werken van barmhartigheid naar onze tijd en toont hoe actueel ze in feite zijn. Zeven mensen komen aan het woord die er in de praktijk mee bezig zijn: Nikolaas Sintobin sj, Peter Malfliet, Mgr. Jan De Bie, Marc Eneman, Babs Mertens, Zr. Erica Van de Cauter en Katie Velghe. De verhalen worden geillustreerd met enkele passende bijbelteksten, gedichten en gebeden en een vertaalslag naar onze tijd. Mgr. de Bie spreekt over de zondaars vermanen: "we moeten ons durven laten vermanen - uitnodigen dus - door ook de sociale moraal en de ecologische moraal wanneer we ons bezinnen over waar we niet goed bezig zijn in ons leven." Het individualisme en personalisme is in zijn ogen te ver doorgeslagen "We moeten niet vergeten dat we maar mens zijnin relatie met anderen, dat we de opdracht hebben voor elkaar zorg te dragen.
Babs Mertens is werkzaam bij de Jesuit Refugee Service, ze wordt geraakt door mensen die vluchtelingen als lastig ervaren. In de jezuïeten Paolo Dall'Oglio en Frans van der Lugt vond zij twee voorbeelden om haar christen-zijn op een nieuwe manier vorm te geven. "Zij toonden meop hun eigen wijze de gerichtheid op elke mens, wie hij ook is, en het zich willen inzetten voor hem vanuit een respect voor zijn eigenheid." 

Marc Eneman, psychiater een hoofdgeneesheer in een psychiatrisch ziekenhuis spreekt over de bedroefden troosten, waarbij hij ook kijkt naar de zaligsprekingen waarin de bedroefden zalig verklaard worden, juist omdat zij getroost worden. Troost bieden kunnen we allemaal. "Je verdrietige vriend moet je niet meteen naar een psychiater of psycholoog sturen. Ieder mens heeft mogelijkeheid in zich om te troosten.

Jezelf overstijgen

De rode draad in de verhalen vormt de uitnodiging die elk van de zeven geestelijke werken in zich heeft. Een uitnodiging om de ander centraal te stellen. Opvallend is dat wie deze werken ter harte neem altijd een dubbel resultaat krijgt: het is heilzaam voor de ander maar ook voor jezelf.  Steeds als een mens zichzelf overstijgt, groeit hij.

Bestellen

Het magazine is te bestellen via www.halewijn.info

zevenmaal jezelf overstijgen