Oproep voor gebed op wereldvluchtelingendag

Gepubliceerd op: 14-6-2016 om 17:14 door eh /gm.

DEN BOSCH - De CMBR, de missionaire commissie van de KNR roept religieuzen en parochies op om op Wereldvluchtelingendag 20 juni a.s. stil te staan bij het lot van de vele mensen op de vlucht.

Ieder van ons die het nieuws over vluchtelingen de afgelopen weken heeft gevolgd zal verbijsterd zijn over de velen die zijn verdronken in de Middellandse Zee. In de laatste week van mei kwamen volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) zeker 880 mensen om het leven.

Dit jaar 'blijkt bijzonder dodelijk te zijn' met 2510 verloren levens tot nu toe door gekapseisde boten, tegen 1855 in dezelfde periode vorig jaar, zei UNHCR-woordvoerder William Spindler. De ontwikkeling wordt veroorzaakt door de 'toenemende wanhoop' van mensen in vluchtelingenkampen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 'Ze hebben het gevoel dat ze geen andere keus hebben dan die riskante reis te maken.’

Bidden en handelen

De CMBR vraagt een ieder die begaan is met het lot van deze mensen tot actie over te gaan. Wat kunnen zij doen: 

Bidden. Gevraagd wordt om 20 juni, Wereld Vluchtelingen Dag, te bidden voor de overleden vluchtelingen. Vaak sterven zij anoniem, zonder dat hun dood ooit zal worden geregistreerd. Maar wij geloven dat hun naam in Gods hand geschreven staat. De Hoogstraatgemeenschap (Zusters van Liefde van Schijndel) en CMBR hebben hiervoor een bundel met gebeden, gedichten en andere tekstens voorbereid voor Wereld Vluchtelingen Dag 2016. Hieronder staat een van de gebeden die gebruikt kan worden.

Politici aanspreken. De Hoogstraatgemeenschap heeft naar aanleiding van de documentaire ‘Vergeet mij niet’ die op 6 juni jl. werd uitgezonden (over een school in Katwijk die tegen de klippen op les geeft aan vluchtelingenkinderen, zie: www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2016/juni/vergeet-mij-niet.html ) brieven gestuurd aan leden van de tweede kamer. De zusters willen de politici oproepen om meer hun hart te laten spreken bij het beleid dat vluchtelingenkinderen betreft. Als u zich wilt aansluiten bij hun actie, kunt u mailen naar de Hoogstraatgemeenschap De zusters kunnen op verzoek een adreslijst van kamerleden toesturen en een voorbeeldbrief.

Voorbede

Jezus, Jij was ooit een vluchteling,
toen je, als kind, moest vluchten naar Egypte.
Wij bidden voor mensen
Die op de vlucht zijn voor vervolging,
oorlog, rampen en hopeloze situaties.

God van Leven,
Gij leidde uw volk veertig jaar lang
door de woestijn.

Wij bidden voor mensen
die zijn achtergelaten in een onherbergzaam gebied,
die verdwijnen in het niemandsland tussen de grenzen.

God van Liefde en Solidariteit,
Gij ontfermt U over diegenen die niet
welkom zijn in de samenleving.

Wij bidden voor de mensen
die radeloos hun land ontvluchten in
gammele bootjes en hopen op een beter leven.

(naar ‘Kiemkracht’ Meise)

 

Zending en zegen

Gezegend zijn de huizen,

waar de deuren niet gesloten blijven,

waar brood en tijd gedeeld worden

met wie ontredderd zijn,

zoeken naar rust en houvast.

 

Gezegend zijn de huizen,

waar mensen niet alleen maar leven voor zichzelf,

maar leven delen met elkaar

en met hen die aankloppen aan hun deur.

 

Gezegend zijn de handen van hen

die zorgvuldig doen wat nodig is.

Gezegend zijn de handen van hen

die het eenvoudige doen, opdat het leven leefbaar en menswaardig blijft.

 

Gezegend zijn zij die innerlijke ruimte hebben

om het verhaal te ontvangen van wie gestrand zijn op de levensweg

en zoeken naar het oor van een medemens om gehoord te worden.

 

Gezegend zijn zij in de Naam van de Eeuwige,

Die niet zal vergeten wie vreemde gasten uitnodigt aan zijn tafel,

maar Die hen toekomst schenkt en leven in overvloed…

 

Zegene ons dan onze God,

wanneer wij aan mensen in nood

een open huis en een open hart willen reiken

en wanneer we samen vechten

tegen de uitsluiting van zovelen

in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Amen