Zonnepanelen voor de zusters van Maria Stella Matutina

Gepubliceerd op: 13-6-2016 om 16:37 door . Bron: bisdom Rotterdam

DORDRECHT - Op vrijdag 10 juni werden zonnepanelen aangebracht op de daken van het klooster van de zusters van Maria Stella Matutina (Maria Morgenster) te Dordrecht in het bisdom Rotterdam. De zusters bewonen het klooster naast de kerk van de Verrezen Christus aan de Nolensweg in Dordrecht. Het pand is in eigendom van het bisdom Rotterdam.

Zorg voor de schepping 

In de encycliek ‘Laudato Si’ (2015) benadrukt paus Franciscus dat de aarde ons gegeven is door de Schepper en dat we er verantwoordelijk mee om moeten gaan. De paus spreekt in de encycliek over een integrale ecologie. Ook een verantwoord omgaan met natuur en milieu behoort tot de katholieke sociale leer. Enerzijds heeft de schepping waarde in zichzelf, omdat God de Schepper ervan is, het werk van zijn handen. Anderzijds hebben we de schepping niet in bezit, we mogen de schepping beheren: gebruiken in plaats van misbruiken. Paus Franciscus spreekt over de schepping als een ‘gemeenschappelijk huis’. In dit licht dienen de rijkdommen van de schepping ten goede te komen aan alle mensen. Het algemeen welzijn, basisprincipe van het katholiek sociaal denken, vraagt om solidariteit met de armen en oog voor hun situatie. De armen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.

Met ‘Laudato Si’ onderstreept paus Franciscus vanuit het scheppingsgeloof het morele appèl om werk te maken van duurzaamheid. Het bisdom Rotterdam doet dit met de installatie van de zonnepanelen die mede dankzij de ondersteuning van externe financiersmogelijk werd gemaakt.
Bisschop Van den Hende: “Het klooster van de zusters is door de plaatsing van zonnepanelen een stukje groener gemaakt. Verbonden met het gebedsleven van de zusters, wordt heel concreet de verbinding tot uitdrukking gebracht tussen toewijding aan God door het gebed en goede zorg voor de schepping door duurzaamheid.”

zonnepanelen klooster Maria Stella Matutina

‘RK Instelling voor Religieus Leven’

Het klooster aan de Nolensweg in Dordrecht is in eigendom verworven door het bisdom Rotterdam van de paters Karmelieten, nadat deze de stad Dordrecht verlieten. Het pand is voortaan eigendom van de diocesane ‘RK Instelling voor Religieus Leven’. De bisschop van Rotterdam richtte deze instelling op op 2 februari 2015, de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor roepingen tot het Godgewijde Leven. Het jaar 2015 was in de wereldwijde Kerk tevens het ‘Jaar van het Godgewijde Leven’.

De ‘RK Instelling voor Religieus Leven’ voor het bisdom Rotterdam heeft ten doel om aandacht te blijven vragen voor het religieuze leven in het bisdom, met het oog op het verwerven en beheren van een aantal gebouwen ten behoeve van religieus leven, het verspreiden van nadere informatie over religieus leven als eigen charisma in de Kerk, en het bevorderen van gebed.
 
Bisschop Van den Hende: “Oude en nieuwe gemeenschappen van religieuzen in ons bisdom waren en zijn op verschillende manieren dienstbaar aan de Kerk. Door hun leven in en vanuit gebed, hun gemeenschapszin en eenvoud van leven leggen zij vanuit hun eigen charisma een belangrijk getuigenis af van hun verbondenheid met Christus en het evangelie. Het leven van religieuzen is niet alleen iets van het verleden, maar ook in de huidige tijd een rijkdom voor de Kerk en haar evangelische boodschap.”

Zusters van Maria Stella Matutina

De religieuze gemeenschap van Maria Stella Matutina maakt deel uit van een internationale gemeenschap, met daarin ook zusters die afkomstig zijn uit Nederland en Duitsland. Zij leiden een leven van gebed en zijn als biddende gemeenschap in Dordrecht sterk betrokken op het geloofsleven in het bisdom Rotterdam. De gemeenschap van Maria Stella Matutina verkreeg kerkelijke goedkeuring in juni 2014.