Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

Gepubliceerd op: 10-6-2016 om 17:06 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - van 1 februari tot begin juni voerde een coalitie van diverse organisaties, waar ook de KNR zich bij had aangesloten, campagne om aandacht te vragen voor de Christenen in Syriƫ en Irak. Een onderdeel hiervan was de informatiemiddag op 2 juni jl.

Informatiebijeenkomst 2 juni 2016

Ongeveer 35 religieuzen en andere geïntereseerden waren op donderdag 2 juni naar het Franciscushuis in 's-Hertogenbosch gekomen om zich te laten informeren over de situatie van de christelijke kerken in Syrië en Irak en over de hulp aan deze kerken.
De middag was door de CMBR georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Allereerst gaf Leo van Leijsen, stafmedewerker Oosters Christendom van de KVvO een korte inleiding over de grote verscheidenheid aan christelijke tradities in deze regio en hun geschiedenis. Hij verwees hierbij o.a. naar de publicatie Oosterse Kerken die door de bisschop referent inzake Oosterse Christenen en de KVvO in april werd uitgegeven.  Vervolgens vertelde zr. Yosé Höhne Sparborth over haar persoonlijke ervaringen in Noord Irak. Zij heeft al bijna 15 jaar contact met diverse dominicanen en dominicanessen in dit gebied en verblijft er met enige regelmaat. Uit eigen ervaringen vertelde ze over de ruimhartige en warme inzet voor de opvang van de vele vluchtelingen in deze regio. Iets waar we hier in Nederland nog veel van kunnen leren. Over haar ervaringen heeft ze twee  filmpjes gemaakt die tijdens de middag werden vertoont:
https://www.youtube.com/watch?v=eXQILgyerlA en https://www.youtube.com/watch?v=8TH3zVboEfE

Tot slot vertelde Geert van Dartel, directeur van het KVvO over de verschillende manieren van hulp voor de christenen in Syrië en Irak. In het verslag kunt u hierover lezen.

bijeenkomst syrie en irak 2 juni 2016

Slotviering campagne 4 juni 2016

Op zaterdag 4 juni werd de publiekscampagne afgesloten met een slotviering in de in de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Amsterdam. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland heette de bezoekers welkom. 'Als één lid lijdt, lijden alle leden mee', zo verwoordde hij de verbondenheid met de kerk in het Midden-Oosten. ‘De situatie in het Midden-Oosten is zodanig dat de christelijke kerk na 2000 jaar dreigt te verdwijnen, een kerk die grote invloed heeft gehad op de cultuur’. Tegelijk verwees hij naar de kracht van het evangelie en het vertrouwen dat God zijn schepping niet loslaat. 
Tijdens deze slotviering werd ook de verklaring gepresenteerd die op 7 juni werd aan geboden aan de Tweede Kamer. De samenwerkende organisaties roepen politiek en regering op om een bijdrage te leveren aan een samenleving in Syrië en Irak waar mensen hun leven weer zeker zijn, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging gerespecteerd wordt, de gelijkwaardigheid van iedere burger centraal staat en mensenrechten gewaarborgd zijn.