Missie Impasse. Op de drempel van een missionair tijdperk

Gepubliceerd op: 10-6-2016 om 09:08 door eh.

'S-HERTOGENBOSCH - Tijdens de Algemene Vergadering van de KNR op 9 juni jl. presenteerden de Missionaire Bondgenoten een verhalenbundel "Missie Impasse" het boekje is het resultaat van de gesprekken van de bondgenoten zelf en tijdens het 'eigentijds palaver over de missionaire beweging' van eind vorig jaar

Missie en de missionaire beweging bevinden zich op de drempel van een nieuw tijdperk. Vijftig jaar geleden, ten tijde van Vaticanum II en het decreet Ad Gentes over de missionaire activiteiten van de kerk, bewoog de missie zich naar het hart van de kerk. Maar inmiddels is die kerk zelf opgeschoven naar de rand van de samenleving. Het is een tijd waarin paus Franciscus ons oproept tot dialoog met deze samenleving. 

Verhalenbundel

Juist nu willen de Missionaire Bondgenoten het maatschappelijk gezicht van missie uitdrukken. De bondgenoten vormen een netwerk van organisaties die zijn voortgekomen uit missionaire initiatieven van religieuzen.  Zij komen al een aantal jaren met enige regelmaat samen om te spreken over wat hen bindt, hun idealen maar ook hun zorgen. Deze gesprekken hebben geleid tot een bundel met verhalen die een mozaïek vomen waar in sporen zichtbaar worden van een nieuw missionair tijdperk.  Al pratend beseften de leden dat de verandering die er gaande zijn, vragen om een perspectiefwisseling. Dit bracht hen bij het verhaal van de profeet Jona die gezeten op zijn berg en overtuigd van zijn opvattingen, door God - als het ware met een knipoog naar ons - op andere gedachten wordt gebracht.
Het eerste exemplaar van de bundel verhalen werd vandaag aangeboden aan de voorzitter van de KNR, broeder Cees van Dam.

boekje Missie Impasse

 

Frans Dokman, directeur van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen en een van de bondgenoten vertelde kort over de totstandkoming van het boekje en over de dilemma's waar de diverse organisaties voor staan. Hij stelde de vraag of het glas voor de missionaire beweging half vol of half leeg is. Na zijn inleiding gingen de aanwezigen in gesprek met de Bondgenoten.

Zoeken naar andere woorden en andere vormen

Om anderen te bereiken in dit nieuwe tijdperk is het nodig om te zoeken naar andere woorden. Veel jongeren verstaan ons niet meer. Om aan te kunnen sluiten bij deze jongere generatie, zullen we wellicht onze eigen jongere religieuzen ook meer ruimte moeten geven om deze gesprekken aan te gaan. De oudere generatie moet misschien een stapje terug doen.

Hoop

Bestaande structuren lijken hier en daar te verdwijnen, twee van de zeven organisaties die vanaf het begin lid waren van de Bondgenoten, zijn inmiddels opgehouden te bestaan, maar het werk gaat door, zij het op andere manieren. Het charisma en de idealen blijven en zullen in andere vorm voortgezet moeten worden.  Er is, zoals in het verhaal van Jona, een perspectiefwisseling nodig. 

Het boekje, dat door de  tekeningen van Iza Tromp van Vormweijs, ook nog eens heel mooi en eigentijds oogt , nodigt uit om in kleinere kring verder in gesprek te gaan over wat deze nieuwe perspectieven moeten zijn. Door een van de AV leven werd daarom voorgesteld in de regiodagen hier verder over te spreken.

Het boekje werd aangeboden aan alle Hogere Oversten. Andere geïnteresseerden kunnen het bestellen het de CMBR.  De kosten (inclusief verzending) bedragen € 15,--