Zevende platformdag Internationalisering Religieuze Instituten

Gepubliceerd op: 6-6-2016 om 14:26 door GM.

TILBURG /'S-HERTOGENBOSCH - Op 21 april vond in het klooster van de Dochters van O.L. Vrouw v.h. H. Hart te Tilburg de jaarlijkse platformdag plaats voor religieuze instituten met buitenlandse leden. Thema van de dag was: “Tussen traditie en transformatie”.

Br. Bernardus Peeters, abt van abdij Koningshoeven nabij Tilburg, vertelde in zijn lezing dat monastiek leven vanaf het vroegste begin internationaal is geweest. Koningshoeven heeft er in 2005 ook bewust voor gekozen buitenlandse medebroeders uit te nodigen. Br. Bernardus waarschuwde er echter voor geen buitenlandse leden uit te nodigen met als doel het eigen instituut te laten voort bestaan. Centraal moeten staan: liefde en samenwerking en het levendig houden van het charisma, niet overleven. Gezien de multiculturele samenleving is er nood aan een internationaal gemeenschapsleven. Als wij het niet kunnen, kunnen wij dan verwijten maken aan de samenleving?

In de middag vertelde Marcel Reurs van advocatenbureau Everaert over het gesprek dat een delegatie van de KNR op 5 april heeft gehad met ambtenaren van de UWV. Ter sprake kwamen o.a.: afbakening definities voorganger, kloosterling, zendeling; en welke activiteiten mogen precies door een kloosterling/zendeling worden verricht? Een verslag van het gesprek is op te vragen via het secretariaat van de KNR.