''Polsslag van pastoraat"

Gepubliceerd op: 2-6-2016 om 12:19 door WvdV.

SITTARD - Passionist Leon Goertz publiceerde onlangs onder deze titel een bundel artikelen van zijn hand.

Het merendeel van de teksten is eerder gepubliceerd in Hervormd Nederland, De Bazuin, Gewijde Rede, En Toch, Acht Mei Post, De Roerom en Mariënburgmagazine. Leon Goertz cp (Echt, 1939) was vanaf 1965 werkzaam als pastor in parochies te Dinslaken (Duitsland), Geleen, Brunssum, Moordrecht en Renkum. Gezien zijn lange loopbaan in het pastoraat ligt het voor de hand dat de pastorale benadering in deze bundel prominent vertegenwoordigd is. De auteur heeft zijn 84 bijdragen gerangschikt in zes categorieën. In ruim driehonderd pagina's passeert een grote diversiteit aan onderwerpen en personen de revue, variërend van Basisgroep tot Allerzielen, Abortus, Biecht, Karel Houben, Yvo van Kuijck, Homohuwelijk en Frans Schraven. 

Cover Leon Goertz

Ook de actualiteit van vluchtende Syriërs en Afrikanen ontbreekt niet in de bundel. De auteur ziet in de afbeelding van de 'Barmhartige Samaritaan' van Vincent van Gogh een hint voor de aanpak van hedendaagse problemen: "Politieke, religieuze, economische en maatschappelijke netwerken zijn de vier pijlers die de geschonden op drift geraakte mensheid naar de herberg van genezing en verzadiging kunnen leiden. De lamgeslagen mens, de weldenkende, de helende en de bedienende, ze hebben er in die globale herberg de handen vol aan om samen de klus te klaren. Dus toch maar weer de eenvoud van de aloude deugden wijsheid, eensgezindheid, saam-horigheid en barmhartigheid van stal gehaald om de schrikbarende wereldwijde verschuivingen in vreedzame banen te leiden. De pauselijke encycliek 'Laudato Sí - Geprezen bent U' is een uitdrukkelijke oproep in deze richting. "

Goertz licht de titel van de publicatie als volgt toe: ''In de titel van deze bundel is aangegeven dat we in ons leven en geloven meegenomen worden als in de stroom van een kolkende rivier waar elk mens als in een kajak ronddobbert en door wilde krachten achterstevoren of ondersteboven in de bedding van tijd en ruimte naar de toekomst geslingerd wordt. In dit onstuimige gebeuren kan men aan de noodlottige verplettering of verdrinking ontkomen, wanneer men met de riemen die men heeft enigszins gaat bijsturen om alle klippen te omzeilen en in het verfrissend vaarwater van de stroom van de tijd te blijven en daarvan te genieten."

''Polsslag van pastoraat'' is een tijdsdocument, waarin menig katholiek lezer facetten en ontwikkelingen in het eigen leven zal herkennen. 

Leon Goertz, ''Polsslag van pastoraat. Leven en geloven in de snelkookpan van tijd en ruimte." Bestelinformatie: www.kloosterboekwinkelwittem.nl en bij leongoertz@live.nl Prijs € 22,90