Impressie derde KNR-Regiodag

Gepubliceerd op: 31-5-2016 om 08:52 door Tom Boesten.

NIJMEGEN - Op 11 april vond in het Titus Brandsma Memorial de derde KNR-Regiodag plaats.

Voor de opzet van deze dagen, zie de impressie van de eerste regiodag

De groepsdiscussies over de toekomst van de KNR en van de solidariteitscommissies leverde onder meer de volgende gezichtspunten op:

Toekomst KNR

•    Er is veel waardering voor het werk van het Bureau. Het blijft ook nodig, al verschillen de opvattingen over de omvang en de taken.
•    De kerntaken zijn ondersteuning en belangenbehartiging. Het is handig als het Bureau dingen regelt waar elk religieus instituut hoe dan ook mee te maken krijgt, zoals de bankrekeningenkwestie.
•    Verder is de KNR een belangrijke ontmoetingsplaats. De KNR is daarbij een bindende factor, waar alle instituten welkom zijn, zodat de visie op het religieuze leven niet versmalt.
•    Het contact met de Congregatio in Rome in verband met de bestuurbaarheid moet voortgezet worden.
•    Enkele mensen opperen de mogelijkheid van ad-hocwerk door Bureau-medewerkenden: klussen doen in opdracht van een of meer instituten. Anderen vinden dat een minder goed idee.
•    Anderzijds klinkt ook het geluid dat de KNR niet te snel zaken naar zich toe moet halen.
•    Het Bureau KNR zal zeker niet tot 2030 in de huidige omvang blijven bestaan.

derde regiodag

Solidariteitscommissies

•    Het fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen is een goede zaak.
‚Äč•    Er is nog veel onduidelijk. Het is goed dat instituten hun eigen voorkeuren kunnen aangeven, niet alleen wat betreft de doelen, maar ook de manier van besteden.
•    Graag wel korte lijnen, zonder tijdverlies.
•    De positie van missie en van AMA in dit geheel is niet zo duidelijk.
•    Er is vertrouwen in de commissies, vooral in de commissie PIN.
•    In het licht van de aanwas van contemplatief leven zijn er enkele vragen over de toekomst van KOS.

Een punt van discussie is de situatie van jonge religieuzen. Hoe voorzien zij in hun levensonderhoud? Velen hebben moeite om betaald werk te vinden of zijn kritisch ten aanzien van het type werk dat past bij hun identiteit. Ze zullen hier iets op moeten vinden.

Opzet Algemene Vergadering

In het middaggedeelte volgde een groepsdiscussie over de opzet van de AV. Diverse suggesties werden gedaan voor vergroting van de levendigheid.
•    De Verkadefabriek is geen ideale vergaderlocatie, maar heeft wel belangrijke voordelen, zoals bereikbaarheid. Het eten zou bij voorkeur zittend aan tafels moeten kunnen gebeuren.
•    De Regiodagen zijn onmisbare gelegenheden om zaken door te spreken, waar dit op de AV niet kan.
•    Het is een goed idee om de Religieuzenprijs uit te reiken tijdens een AV, maar  niet elk jaar.
•    Het valt te overwegen om afwisselend een korte  en een lange Algemene Vergadering te houden. Korte vergaderingen maken een lange reisduur minder efficiënt, maar niet iedereen vindt dit bezwaarlijk.
•    Sommige agendapunten (verslag, financiën) zouden grotendeels schriftelijk kunnen worden afgehandeld. Dat levert tijdwinst op tijdens de vergadering.
•    Er is geen behoefte aan luchtige onderwerpen. Graag meer thema's die passen bij het religieuze leven. Het is niet nodig om aldoor externe sprekers uit te nodigen; in KNR-kringen is er ook genoeg te vertellen.

Er was voorts aandacht voor enkele incidentele kwesties en tenslotte werd opgemerkt dat de groepsgesprekken een aangename en zinvolle invulling van de Regiodag vormden.