''Naasten en buurten"

Gepubliceerd op: 29-5-2016 om 11:22 door WvdV.

UTRECHT - Zo luidde het motto van de veertiende bijeenkomst van de kleine christelijke leefgemeenschappen, die op 28 mei plaats heeft gevonden.

De gastheren en -vrouwen waren dit keer de leden van de gemeenschap Ki Tov. Deze oecumenische gemeenschap ging ruim tien jaar geleden van start in Tuinwijk. Een interview met een van de kerngroepleden, Bram van Dijk

Ki Tov zorgde voor een uiterst hartelijke ontvangst en een aantrekkelijk programma. Na de inloop en het woord van welkom was er gezamenlijk gebed in de kapel in Taizé-sfeer. Hierna was er in de tuin ruimschoots tijd voor onderlinge ontmoeting tijdens de braderie en lunch.

Ki Tov 28 mei 2016

's Middags volgde een presentatie van Alex van Pelt over de vraag ''Hoe word jij een naaste voor je buur(t)?" Hij vertelde onder meer over zijn eigen ervaringen in Kanaleneiland, de wijk waar hij met  zijn gezin woont. Onderdeel van de presentatie was de vertoning van een filmpje van Amnesty International, dat wereldwijd erg vaak bekeken is: Look beyond borders. Alex van Pelt muntte het begrip ''knuffelchristenen''. Hieronder verstaat hij christenen die zich uitsluitend met gelijkgestemden inlaten. Hij heeft zelf meer affiniteit met christenen die middenin de samenleving staan. Meer informatie 

Dagvoorzitter Marius Buiting deelde mee dat de concept-statuten voor de vereniging-in-oprichting (waarin de christelijke leefgemeenschappen een juridische status krijgen) naar de notaris zijn verstuurd. Er is een subsidiegever in beeld. De locatie voor de volgende bijeenkomst is al bekend: De Wonne in Enschede. Al met al was het een dag die recht deed aan het motto, dat Ki Tov op het programma had geplaatst: ''Laat ieder van ons de naaste behagen ten goede, tot opbouw." (Romeinen 15:2) 

Overzicht van de deelnemende gemeenschappen
Nieuwe deelnemers kunnen zich melden via communicatie@knr.nl