“Weven aan wereldwijde solidariteit voor het leven”

Gepubliceerd op: 24-5-2016 om 08:11 door Zuster Rosa Olaerts.

ROME - Zo luidde het thema van de XXste plenaire vergadering van de UISG, die gehouden is van 9-13 mei 2016. UISG staat voor de Internationale Unie van de Generale Oversten, in dit geval van de vrouwelijke apostolische congregaties.

De driejaarlijkse vergadering voor UISG-leden, die dit keer samen viel met de viering van het vijftigjarig bestaan van deze organisatie, vond plaats in het Ergife–Palacehotel. Vanuit Nederland waren er vijf vertegenwoordigsters en ook België had dit keer een bescheiden afvaardiging. De vergadering telde naast de 870 aanwezige leden ook nog een grote groep gasten. Opvallend is dat er steeds meer zusters uit Afrika verschijnen, die zich niet enkel onderscheiden door hun mooie klederdracht, maar ook door hun enthousiasme in zang en woord.

Dag 1 en 2

Zuster Carmen Sammut MSOLA, de president van de UISG, hield een bemoedigende openingstoespraak waarin ze elk woord van het thema uitdiepte. Na de presentatie van het rapport over de voorbije periode volgde de eerste grote inleiding door zr. Carol Zinn CSJ. Haar thema was: ‘het oversteken van de drempel; globale solidariteit weven voor het leven van de wereld’. Zij riep op tot aandacht voor het geheel. Een spiritueel perspectief in onze dagen is niet meer mogelijk zonder aandacht voor de omgeving. Zo kwam ze ook dicht bij de encycliek van de paus ‘Laudato Si’. Ze riep op tot nieuwe aandacht voor het water, de aarde, het vuur en de Geest. De tekst van alle inleidingen is te vinden op de website van de UISG  (www.uisg.org) in het Engels. Na elke inleiding volgden er ‘tafeldiscussies’. Na een terugblik op de voorbije dag en een slotgebed was de eerste dag al voorbij.
De tweede dag (10 mei) kwam ‘solidariteit voor leven aan de periferie’ ter sprake. Zuster Mary Sujita, SND besprak de context van onze zending vandaag: de periferie van onze geglobaliseerde wereld. Ze gaf als voorbeeld de mensonterende armoede, de wereld van conflicten, van migranten, vluchtelingen en asielzoekers, de wereld van de mensenhandel en hoe deze realiteiten ons moeten uitdagen tot groeiende solidariteit. Ook sprak ze over mogelijkheden tot groei hierin door dialoog, intercultureel leven en het gestalte proberen te geven aan hoop. In de namiddag heeft een sprekerspanel toegelicht welke initiatieven de UISG al neemt om genoemde problemen aan te pakken. Zo was er informatie over het initiatief voor de vluchtelingen op Sicilië, over Talitah Kum (tegen mensenhandel), over solidariteit met Zuid-Soedan, over initiatieven in Libanon. 

UISG

Dag 3 en 4

Op dag 3 (11 mei) sprak zuster Marian Ambrosio, IDP over ‘leven en getuigen als vrouwelijke apostolische religieuzen’. Ze toonde ons hoe we gewend zijn om onze apostolaatsvelden te benaderen door te zeggen of te schrijven over wat we doen en waarom, terwijl het veel belangrijker is hoe we iets doen. Dit leidde naar het profetisch getuigenis dat van ons verwacht wordt en dat ook van belang is bij het aantrekken van jongeren in deze tijd. De belangrijkste plaats voor ons getuigenis is niet waar we leven of werken, maar waar we profetisch elan laten zien. Hier viel ook het woord mysticisme. Het is van belang om hoopvolle mensen te blijven; dat kan onder meer door zorg te dragen  voor je hart en te luisteren naar wat het je zeggen wil. In de namiddag kwamen enkel jonge religieuzen aan het woord  over het onderwerp: ‘wat boeit me in het religieuze leven nu en naar de toekomst?’ Hun getuigenissen waren heel afwisselend en origineel. Diezelfde namiddag gaf zuster Rosemarie Nassif SNND stem aan de Conrad N. Hilton Foundation. Zij vertelde hoe deze stichting helpt en oproept tot samenwerking, communicatie en communie (collaboration, communication and communion).

De vierde dag (12 mei) was er een audiëntie bij onze paus Franciscus in de grote aula Paolo VI.
Na een beknopte uitleg over de geschiedenis en betekenis van de UISG door zuster Carmen werd hem een boek overhandigd. Na een hartelijke omhelzing volgde een vijftal vragen aan de paus, met name over de plaats van de vrouw in de Kerk. De namiddagsessie begon met een overzicht van de geschiedenis van de UISG door zr. Grazia Loparco FMA. Iedereen was echter moe van de lange voormiddag, dus is het prettig om de tekst te kunnen nalezen. 

Slot

De laatste dag (13 mei) was er aandacht voor reflectie op al hetgeen in de voorbije dagen ter sprake was gekomen en werd het Strategisch Plan goedgekeurd. Daarna werd er gewerkt in de Constellaties, de afdelingen van de UISG in de verschillende landen of groepen van landen. Het bleek moeilijk om concrete afspraken voor de nabije toekomst te maken. In het kader van globale solidariteit gebeurt immers al veel. Het lijkt zinvol om dit met de Nederlandstaligen later opnieuw te bekijken.
Tijdens de Eucharistieviering, waarin Kardinaal João Bráz de Aviz voorging, hingen ook de weefwerkjes van de voorbije dagen. In deze slotviering kwam al datgene samen wat ons de voorbije dagen zo had aangesproken: teksten, liederen, dans en werken met symbolen. Het was een mooie afsluiting van vijf genadevolle dagen die hopelijk voor alle deelnemers naast nieuwe uitdagingen ook een belofte waren van hoop en vertrouwen, van moed en vreugde.

Voor de circa zestig gedelegeerden kwamen er nog twee dagen bij, maar deze keer op een andere locatie: het generalaat van de Broeders van de Christelijke Scholen. Op Pinkstermaandag 16 mei ging het over de relatie tussen het bestuur van de UISG en de Constellaties in het licht van het Strategisch Plan. Een financieel verslag over de voorbije drie jaar mocht natuurlijk ook niet ontbreken en werd gevolgd door de presentatie van de kandidaten voor het nieuwe bestuur voor de periode 2016-2019. Na de middag  was er discussie over het rapport  en de acties die door de Constellaties tijdens de Algemene Vergadering werden gepresenteerd. Ook enkele meer technische kwesties zijn besproken en daarna volgde de verkiezing van acht nieuwe bestuursleden en twee vervangsters. Dit vergde veel tijd. Tenslotte werd zuster Carmen met algemene instemming opnieuw tot voorzitter gekozen en dat gebeurde heel vlot. Zij heeft in de voorbije periode de UISG met veel wijsheid, moed en grote eenvoud geleid. De laatste dag, 17 mei werden enkele punten hernomen, waarna zuster Carmen officieel kon afsluiten. Tussen de sessies was er een stemmige eucharistieviering zonder veel speciale effecten, maar deugddoend en mooi. 

Heel tevreden en met nieuwe moed keerden de meeste deelneemsters hierna huiswaarts.

Zr.Rosa Olaerts, gedelegeerde voor Constellatie Noord Europa C 1