Werken aan een 'barmhartige stad'

Gepubliceerd op: 9-5-2016 om 07:51 door MR. Bron: ZUSTERS, tijdschrift scmm | april 2016

TILBURG - In het aprilnummer van het blad ZUSTERS verscheen onderstaand artikel over de regionale kring van barmhartigheid.

Werken aan barmhartigheid

In 2010 hebben Zr. Marie­Thérèse  Brinkmann en Zr. Mariëtte Kinker de Regionale Kring van Barmhartigheid ­  Tilburg opgericht. Het hoofdthema van de kring is: ‘Tilburg, een barmhartige stad!?’ “We geloven erin dat als het aantal barmhartige bewoners groeit, de stad vanzelf ook barmhartiger wordt.” Dhr. Martin van de Wiel, lid van deze Regionale Kring, vertelt er graag meer over.

De Regionale Kring van Barmhartigheid-Tilburg organiseert jaarlijks zo’n drie bijeenkomsten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. De bijeenkomsten vinden plaats op een zaterdagochtend in het Ontmoetingscentrum aan de Oude Dijk in Tilburg. In 2014 en 2015 vormden de zeven werken van barmhartigheid de leidraad voor de keuze van de themabijeenkomsten. Momenteel worden de thema’s gekozen op voordracht van de deelnemers. Een barmhartige levenshouding is steeds de kern van het thema.

Gastspreker

Op zaterdag 13 februari jl. verzorgde pastor Marinus van den Berg een inleiding rondom het thema ‘Angst en barmhartigheid’. De pastor heeft ruim veertig jaar gewerkt in verpleeghuizen, waarvan de laatste jaren in Hospice Cadenza in Rotterdam.
Hij heeft veel gepubliceerd over zorg, afscheid, sterven en rouwen. Afgelopen december verscheen zijn publicatie Lijden verlichten.

Angst en barmhartigheid

Met ruim 75 deelnemers was de ontmoetingsruimte goed gevuld. Na een welkomstwoord door Zr. Mariëtte Kinker en een korte bezinning rondom psalm 16 kreeg Marinus van den berg het woord. Aan de hand van talloze voorbeelden gaf jij inhoud aan de manier waarop barmhartigheid en angst met elkaar zijn verbonden.

Gezonde spanning

“Er is geen leven zonder angst en dat is maar goed ook,” stelde hij. “We hebben spanning nodig. Waar geen spanning is, gaat het leven dood. Er zijn mensen die zeggen nergens bang voor te zijn. Deze mensen walsen over dingen heen. Angst kan je ook waakzaam en alert maken.”

Serieus nemen

Angst is een verzamelbegrip en kent veel vormen. Het kan gaan om angst over een onzekere toekomst, om ziekte, om veiligheid, om omvang met anderen.
Van den Bergs boodschap is dat we angst serieus moeten nemen. Als het om barmhartigheid gaat, betekent dit het erkennen van angst en het aangaan van het gesprek erover.

Vele vormen

Tijdens de bijeenkomst zoomen we in op angsten die er leven. Het vluchtelingenprobleem maakt veel mensen angstig; zo ook de problemen in de zorg. Ook praten we over de toekomst van de kerk. Kerken sluiten en vooral bij ouderen is er angst voor het gemis aan ontmoetingsplekken. De kanteling is het zoeken naar nieuwe verbindingen en mogelijkheden voor ontmoeting en samenkomst.

In gesprek gaan

We vermijden vaak contact en ontwijken elkaar. Hiermee slaan we de plank volledig mis, aldus Van den Berg. Want juist door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we elkaar leren begrijpen en nagaan waar de angst vandaan komt. Wat dat betreft is er in de zorg veel ten goede veranderd. Anders dan vroeger zijn veel meer dingen bespreekbaar en is er meer ruimte om de angst van de ander te erkennen. De vraag naar kwaliteit van leven is bespreekbaar geworden.

Autonomie?

In deze tijd wordt vaak een beroep gedaan op autonomie, maar bestaat die wel? We zijn immers met elkaar verweven en verbonden. Kunnen we omgaan met het kwetsbare van het bestaan? Het bestaan is onzeker en onvoorspelbaar. Als daarbij ook het vertrouwen in instanties wegvalt, word je teruggeworpen op jezelf. De oplossing ligt in kleinschaligheid en ontmoeten, constateren we tijdens de bijeenkomst.

Nieuw vertrouwen

Misschien kan de weg van barmhartigheid een weg naar nieuw vertrouwen worden. Een weg die afziet van macht en machtsaanspraken en een weg is van inspirerende verbinding. Deze beweging zien we ook wereldwijd. Paus Franciscus heeft niet voor niets 2016 uitgeroepen als het jaar van barmhartigheid. Hij spreekt en schrijft niet alleen over barmhartigheid, maar laat het ook zien.

In deze beweging staan wij. Persoonlijk kunnen wij de wereld niet redden. Wel kunnen we ver trouwen op wat we zelf, op onze plek, in onze eigen omgeving, bijdragen.

Wees welkom

De volgende bijeenkomst van de Regionale Kring van Barmhartigheid-Tilburg vindt plaats op zaterdag 18 juni 2016 in het Ontmoetingscentrum, Oude Dijk 1a, Tilburg. U bent van harte welkom.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met ons secretariaat via tel: 013-5433196 of per mail provincialaat@scmm-tilburg.nl

Beweging van barmhartigheid

De Beweging van Barmhartigheid is een landelijke organisatie die mensen ondersteunt en inspiratie geeft om barmhartig te zijn in de alledaagse werkelijkheid. Barmhartigheid is een levenshouding gebaseerd op ‘zien – bewogen worden – in beweging komen’.

De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde. Centrale gedachte is het meeleven met de ander, vooral met hen die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. Het eigen vuurtje van Barmhartigheid brandend houden is ook heel belangrijk.

In het land zijn enkele regiokringen van de Beweging van Barmhartigheid actief, onder meer in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.

Meer informatie vindt u op www.barmhartigheid.nl

Meer informatie over het blad ZUSTERS