Vijftig jaar missie Broeders Penitenten

Gepubliceerd op: 21-4-2016 om 07:13 door WvdV.

BERKEL-ENSCHOT - Onder de titel 'Permanent beschikbaar. Vijftig jaar missie Broeders Penitenten in Chili' is op 20 april een boek gepresenteerd in De Druiventros

Na een hartelijk woord van welkom door broeder Savio Ebben blikte algemeen overste broeder Gerardo Broeders terug op een halve eeuw missiegeschiedenis van de congregatie.

Zo memoreerde hij hoe indertijd het idee ontstond om in Chili te gaan werken: Het begon allemaal met een bezoek in 1958 van de kersvers benoemde bisschop Valdes aan Nederland. Monseigneur Francisco Valdes is kapucijn en bisschop van het Zuid-Chileense bisdom Osorno en hij kwam om pastores te werven voor een bepaald deel van zijn bisdom. De Nederlandse Minderbroeders Kapucijnen reageren positief op het verzoek van de bisschop uit Osorno en zij sturen enkele broeders om de boodschap van het Evangelie naar de Mapuches te brengen: Auxentius Wijnhoven en Winfried van den Berg. Naast hun pastorale taken bekommerden deze missionarissen zich vanaf het begin ook om het onderwijs, de gezondheidszorg en andere behoeften van de bevolking. Omdat zij daarbij handen tekort kwamen hebben ze zich tot de Congregatie van de Broeders Penitenten in Boekel gewend. De mogelijkheid van een missie in Chili appelleerde bij de broeders aan een diep verlangen om iets te mogen betekenen voor de arme mensen in La Costa. Vandaar de bereidwilligheid om in te gaan op de uitnodiging van Monseigneur Valdes en van de kapucijnen. 

De broeders penitenten, die zich in de jaren zestig in Quilacahuín en San Juan de la Costa vestigen, treffen er bepaald geen gespreid bedje aan. Geleidelijk integreren ze in de locale gemeenschap en in de streek. Zij maken van zeer nabij kennis met de precaire leefomstandigheden van veel bewoners: de gebrekkige behuizing, het ontbreken van drinkwater en elektriciteit, de ondervoeding, de ernstige gezondheidsproblemen, speciaal van TBC, het hoge sterftecijfer van de pasgeborenen en peuters, de gebitsproblemen bij jongeren en volwassenen. De mensen voor wie zij zich inzetten wonen zeer verspreid en geïsoleerd. Hierdoor ondervinden de broeders problemen bij het ophalen van de ernstig zieken. Niet alleen is het ‘wagenpark’ van de broeders zeer beperkt, maar in de wintertijd zijn de wegen vanwege heftige regenval slecht begaanbaar en lange tijd vormt de rivier de Rahue een natuurlijke barrière. En op intermenselijk niveau hebben de broeders moeten wennen aan opvattingen en gedragingen, die zo heel anders zijn dan de onze. We denken hierbij onder meer aan het overmatige gebruik van alcohol en geweld en aan het machismo, dat wil zeggen: de overtuiging dat mannen beter en verstandiger zijn dan vrouwen en dat zij daarom het recht hebben vrouwen te behandelen zoals het hen goeddunkt. 

Gedurende meer dan vijftig jaar hebben de broeders samen met anderen zorg kunnen dragen voor mensen in Quilacahuín, San Juan de la Costa, Cuinco, Rahue Alto en Misión Rahue. Door de gezamenlijke dienstverlening en de onmisbare materiële en morele steun van tal van instellingen en van privé-personen is het gelukt om de missies te veranderen in door de autoriteiten en de plaatselijke gemeenschappen op provinciaal en landelijk niveau, erkende en gewaardeerde centra. De geboekte vooruitgang leidde tot momenten van grote vreugde. In de gezondheidszorg: twee goed geoutilleerde ziekenhuizen en een polikliniek met professionele medische zorg van artsen, tandartsen, oogartsen en vroedvrouwen. In het onderwijs: de scholen en internaten in Quilacahuín en Misión Rahue. In het pastoraat: de zorg voor de parochianen van Jesus Obrero, voor de Aids-patienten, de bejaarden, de tienermoeders en de zorg voor duizenden pelgrims, die jaarlijks in Misión Rahue komen om de Virgen de la Candelaria te vereren.

Na deze historische beschrijving gaf broeder Gerardo nadrukkelijk uitdrukking aan gevoelens van dankbaarheid. De volledige toespraak van broeder Gerardo

In een levendige presentatie, samengesteld door broeder Ad Vermeulen ofm cap, werd de terugblik van broeder Gerardo gevisualiseerd. De geïnteresseerde aanwezigen kregen hierdoor een concreet beeld van  de sociaal-culturele context in La Costa en van de Mapuches onder wie de broeders hebben gewerkt.

Hierna werden de eerste drie exemplaren van het boek uitgereikt aan drie missionarissen: broeder Cosmas Wolfs, Martín Bakkers en Humberto Ploumen. 

Brs P 20april2016

Linksboven: de cover van het boek.  Linksonder: broeder Gerardo Broeders.
Rechts van boven naar onderen: eerste exemplaren worden uitgereikt aande broeders Cosmas Wolfs, Martí
n Bakkers en Humberto Ploumen.

Hierna was het tijd voor ontmoetingen met oude en nieuwe bekenden onder het heffen van een glas en het genieten van een lunchmaaltijd. Aan het eind van de samenkomst las broeder Savio met verve enkele gedichten voor. Alle aanwezigen ontvingen uit handen van broeder Gerardo een exemplaar van het boek.  Tot slot klonk uit de speakers Gracias a la vida, een toepasselijk lied van Violeta Parra, dat de dankbaarheid van de broeders vertolkt nu hun missie in Chili haar voltooiing nadert.