Koffiehuis ‘De Verwondering’

Gepubliceerd op: 12-4-2016 om 08:56 door H. van Rooij. Bron: Opbouw

NIJMEGEN - Onder de titel Koffiehuis ‘De Verwondering’ geeft ‘handen en voeten aan het geloof’ schreef H. van Rooij onderstaande bijdrage in het blad Opbouw.

Je bent jong, je bent christen en je wilt je geloof wat meer handen en voeten geven. Wat doe je dan? Deze vraag lag 23 jaar geleden ten grondslag aan de stichting van Koffiehuis ‘De Verwondering’ in Nijmegen. Opbouw bracht een bezoek aan dit christelijk initiatief en sprak met coördinator/beheerder Johan Wlochacz, die inmiddels al weer vier jaar de coördinatie verzorgt in dit ‘koffiehuis met een luisterend oor’, dat voor iedereen openstaat. 

Koffiehuis1
Hoewel Johan de beginjaren van ‘De Verwondering’ niet zelf heeft  meegemaakt, werd hij er nu bijna 2 jaar geleden, de beheerder/coördinator. “Ik ben hier, al weer vier jaar terug, terechtgekomen via een stage van een jaar voor mijn opleiding als pastoraal werker aan de christelijke hogeschool in Ede.” De geschiedenis van dit christelijk initiatief staat hem nog helder voor ogen. Johan: “ ‘De Verwondering’ is opgericht door een stel christelijke studenten vanuit de Nazarener Kerk in Nijmegen, die in eerste instantie uit waren op een uitdaging in hun geloof. Zij hadden het gevoel dat langs de deuren gaan met hun geloof niet de goede invalshoek was. Geïnspireerd vanuit het geloof kwam toen het idee om een koffieinloophuis te starten. Zij hebben destijds ook gebeden voor de financiën. 
Dat verliep voorspoedig, want binnen een week was dat geregeld en konden ze dit pand aan de Eilbrachtstraat in Nijmegen kopen. Die mensen van het eerste uur volgen de ontwikkelingen overigens nog steeds, maar nu op de achtergrond.” 

Mix 

Volgens Johan zijn de activiteiten van het koffiehuis ‘een mix van barmhartigheid en evangelisatie’. Johan: “Je kunt niet mensen hier binnen laten komen en er dan meteen bovenop gaan zitten met evangelisatie. Deze tijd vraagt om transparant over je intenties te zijn en tegelijkertijd wil je vanuit je geloof toch iets laten zien. Als mensen naast de maaltijd en de onderlinge gesprekken nog vragen hebben over het geloof, dan hebben we daar in ieder geval een antwoord op. Als je het op die manier doet, heb je geen verborgen agenda. De Verwondering is vanaf de start een koffiehuis met een open oor geweest. Hier komen doorgaans thuislozen en De Verwondering: een mix van barmhartigheid en evangelisatie daklozen. Die mensen hebben meestal maar een klein sociaal netwerk. Zij hebben gewoon een plek nodig waar ze hun verhaal kwijt kunnen en waar ze kunnen zijn wie ze zijn. We proberen actief naar de mensen te luisteren, naar hun verhalen, naar wat ze beleven en meemaken.” Om dat allemaal te kunnen doen, worden aan de vrijwilligers wel enkele eisen gesteld. Johan: “Naast een goede samenwerking en een goede communicatie vragen wij van onze vrijwilligers dat ze echt in God geloven. Dat toetsen we door echt met hun in gesprek te gaan. Het is fijn dat mensen zeggen: ‘Ik ben een christen’, maar het gaat ons erom: Wat betekent dat dan voor jou? Als wij merken dat iemand gepassioneerd is over zijn geloof en die dit werk ziet als het uitdragen van zijn of haar geloof, dan is er altijd wel een mogelijkheid voor een vrijwilliger om hier bezig te zijn.” 

Goede maaltijd met een goed gesprek 

Wat Johan samen met de 15 actieve vrijwilligers van het koffiehuis de bezoekers bieden, is met passie bereid en het wordt aangeboden voor een sprookjesachtige prijs. Johan: “We bieden elke donderdag een uitgebreide lunch met koffie en thee aan voor de prettige prijs van 1,50 euro. De andere hoofdactiviteit is de inloopmaaltijd. Die vindt één keer per twee weken plaats op de zaterdag. Dan organiseren we een volledig drie gangen menu voor 1,50 euro. De bedoeling is om mensen die echt weinig te besteden hebben, toch een goede maaltijd met een goed gesprek te bezorgen.” Op de christelijke hoogtijdagen doet het koffiehuis er nog een schepje bovenop. “We organiseren een kerstmaaltijd op eerste en tweede kerstdag. Dat is dan een driegangenkeuzemenu, waarbij mensen hun eigen menu samenstellen. Met Pasen hebben we een buffet met uitgebreide salades en een paar warme componenten. Dit jaar is dat tweede paasdag van 13.00 tot 16.00 uur. Het buffet is gratis en iedereen is welkom”, benadrukt Johan. Hoewel er in de keuken van het pand culinair ‘getoverd’ wordt, is dat met de bescheiden voor de lunches en de driegangen menu’s met de financien natuurlijk niet mogelijk. Johan: “Financieel gezien moeten wij het voor het grootste gedeelte hebben van de giften van onze kerkelijke achterban. Daarnaast krijgen wij ook subsidie vanuit de lokale overheid, omdat wij een koffiehuis zijn voor een speciale doelgroep. Inmiddels zijn we een oecumenische stichting geworden. Daardoor kunnenwij onze lunches en maaltijden voor een erg aantrekkelijke prijs blijven aanbieden.” 

Nieuwe initiatieven 

Hoewel ‘De Verwondering’ elke donderdag en om de twee weken ook op zaterdag geopend is, zit het pand ook midden in een verbouwing. Johan: “Wij zijn een samenwerking aangegaan met de christelijke studentenvereniging NSN. Die gaan ook projecten starten bij ons. Die initiatieven heten ‘Perplex’, een geslaagde variant op ‘De Verwondering’. Dat is ook de reden waarom we tot eind april in een half verbouwd pand zitten.” Johan heeft zelf ook nieuwe initiatieven in zijn hoofd. “De oorspronkelijke doelgroep, 23 jaar geleden, was iedereen. Iemand die flink wat centen te makken had, was hier even welkom als een thuis- of dakloze. Dat is nog steeds zo. Wij merken dat de thuis-en daklozen vooral mensen uit die doelgroep aantrekken. Dat is goed, maar wij proberen ook die andere doelgroep binnen te krijgen, voor een goede kruisbestuiving.” 

Meelijden 

De opzet van ‘De Verwondering’ vraagt ook het een en ander van de vrijwilligers. Johan: “ We hebben standaarddiensten met twee mensen van twee uur. De een is dan relatief druk bezig in de keuken en de ander met het serveren van koffie en thee. De vrijwilligers zijn erop getraind om, als ze even niets te doen hebben, tussen de mensen te gaan zitten. Een heleboel gasten weten dat en steken direct van wal met hun verhalen. Onze bezoekers hebben het over alledaagse dingen en problemen. Hun worsteling met de belastingdienst of een stukje sociaal isolement. Of ze praten over familieleden, die ze maar zeer sporadisch zien. Ze worstelen vaak met de samenleving en met hun leven, daarom is het van belang dat ze een plek hebben waar ze samen kunnen komen en waar ook mensen uit andere lagen van de samenleving naar hen kunnen luisteren en daar iets van op kunnen steken. Vaak zijn hun problemen niet op te lossen en kun je als christen alleen met hen ‘meelijden’ en ze het gevoel geven dat ze mensen en een plek hebben om op terug te vallen.” 

Mooiste compliment 

Na vier jaar ‘De Verwondering’ oogt de coördinator/beheerder nog steeds energiek en werkt hij ook vandaag weer met passie aan een drie gangen menu. Wat maakt een dag ‘De Verwondering’ nou tot een geslaagde dag? Johan: “Een dag is voor mij geslaagd als er mensen zijn geweest die hier hun plek hebben kunnen vinden en gewoon terug blijven komen. Dát is het mooiste compliment.” Hoewel Johan het uitstekend naar zijn zin heeft en er enkele nieuwe initiatieven lopen, blijft hij nog een grote wens houden in het belang van de toekomst van ‘De Verwondering’. “Mijn grootste wens is dat mensen geïnspireerd zijn, blijven en raken door hun geloof. Dat zij teksten als Mattheüs 25 echt ter harte nemen. Het is Gods wil dat wij omzien naar elkaar en wij willen dat hier uitdragen. Ik hoop dat er nog veel meer vrijwilligers komen om dit type werk te blijven doen. Ik zou graag elke zaterdag open willen zijn. Ik draag de Perplex-projecten van die christelijke studenten een extreem warm hart toe. Als ze daarin slagen en er consistentie in aan kunnen brengen, zou dat geweldig zijn. Handen en voeten geven aan je geloof en het van hart tot hart uitdragen, geeft je een enorme boost in je leven.” 

De site van de Sacramentijnen