Tweede KNR-Regiodag (Tilburg)

Gepubliceerd op: 18-4-2016 om 11:33 door Tom Boesten.

DEN BOSCH - Op 29 maart vond de tweede regiodag van de KNR plaats, deze bij de zusters van Liefde in Tilburg.

Een uitgebreid verslag van de eerste regiodag vind u hier.

In deze impressie van de Regiodag in Tilburg zullen we ons beperken tot de reacties op wat er vanuit de KNR ter sprake werd gebracht.

Over de toekomst van de KNR kwamen de volgende gedachten naar voren. Ten eerste is de begeleiding van buitenlandse religieuzen een belangrijke taak. Verder zijn er de facilitaire en dienstverlenende taken. Wellicht moet de KNR vaker werken tegen betaling voor concrete dienstverlening, om inkomsten te vergaren. De representatieve taak blijft ook bestaan, net als de taak van de solidariteitscommissies. Over de omvang die het bureau moet hebben, varieerden de meningen.

Bij het bespreekpunt van de solidariteitscommissies werd opgemerkt dat het idee achter het fonds Gemeenschappelijke Belangen Religieuzen (GBR) nog niet zo duidelijk is. Wat is hiervan de bedoeling, en hoe verhoudt dit zich tot de commissies? Misschien moet het fonds GBR de solidariteitscommmissies op zeker moment gaan vervangen. Hierop werd van KNR-zijde geantwoord, dat het fonds het geld beheert op een manier die wordt afgesproken met het betreffende instituut. Dit kan dus variëren van instituut tot instituut. Het oprichten van dit fonds betekent niet dat de commissies hun taak kwijtraken. Zij beoordelen de besteding van het geld.
Over het verzoek van de commissie PIN om de werkwijze van opvragen te veranderen, zodat projecten sneller het toegezegde bedrag krijgen, was de vergadering positief.

De vorm van de Algemene Vergadering was het volgende bespreekpunt. De vergaderlocatie heeft enkele belangrijke voordelen. Het voornaamste daarvan is de goede bereikbaarheid. Het is echter geen goede plek om een levendige vergadering te houden. Alle pogingen om meer gesprek mogelijk te maken, worden gewaardeerd.