Roepingennoveen

Gepubliceerd op: 8-4-2016 om 14:13 door WvdV. Bron: Huis van de Roeping

'S-HERTOGENBOSCH - In de aanloop naar Roepingenzondag - 17 april 2016 - start vandaag een Roepingen-noveen. Het initiatief hiertoe gaat uit van het Huis van de Roeping en de Commissie Toekomst Religieus Leven

Uitgangspunt van deze noveen is de brief die paus Franciscus schreef met het oog op Roepingenzondag. Hij benadrukt daarin dat roepingen gaven zijn van Gods barmhartigheid, maar hij wijst ook op de speciale rol en verantwoordelijkheid van heel de kerkgemeenschap, als bron van iedere roeping. Deze is tegelijk voedingsbodem, stimulator en ontvanger van roepingen.

Poster 2016

In genoemde brief schrijft paus Franciscus dat hij er sterk naar verlangt dat iedere gedoopte de vreugde zou ervaren om zich echt lid te voelen van de kerk en hij typeert hierin de kerk als de ‘bodem’ waar de roeping ontkiemt, groeit en vrucht draagt.

Voor ieder van de negen dagen voorafgaand aan roepingenzondag hebben leden van de roepingencommissie van de KNR een korte handreiking voorbereid. Aan de religieuze gemeenschappen is gevraagd om hier dagelijks een moment van gebed voor te reserveren, ofwel persoonlijk, ofwel als gemeenschap. Uiteraard is iedereen van harte welkom om de noveen mee te bidden.

Meer informatie en de negen gebeden