Opvang vluchtelingen in abdij

Gepubliceerd op: 8-4-2016 om 13:45 door . Bron: Greco Idema is eindredacteur van Nieuwwij.nl

HEESWIJK - Binnen enkele maanden worden 14 vluchtelingen opgevangen in de Abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk.

Naar aanleiding van het bericht hierover ging Greco Idema in gesprek met de abt, Denis Hendrickx. Op de vraag naar de achergrond van de opvang zei deze: “Uitgerekend in het bijzondere jaar van de barmhartigheid is de confrontatie met een van de belangrijke werken van barmhartigheid erg groot: vreemdelingen opvangen. Het is een christelijke plicht om mensen te beschutten en te beschermen en als dan het meest essentiële ontbreekt met een beschutte plaats om te leven, dan moet daar naar vermogen wat aan gedaan worden. De zeven werken van barmhartigheid vormen een kernboodschap uit het evangelie en dat betekent dus de handen uit de mouwen steken en de daad bij het woord voegen.”

D. Hendrickx o.praem. 1

Gaat het om mensen uit Syrië? 

“Het gaat om statushouders. De toewijzing van deze mensen geschiedt door Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De accommodatie die wij beschikbaar kunnen stellen is niet direct geschikt voor gezinnen. Uit het tot nog toe gevoerde overleg is duidelijk geworden dat de 14 kamers het beste geschikt zijn voor alleenstaande vrouwen en mannen of bijvoorbeeld echtparen die wachten op hun kinderen.”

Hoe lang gaan de vluchtelingen blijven?

“Daar is nog weinig over te zeggen. Het is – zoals bekend – momenteel een enorme discussie om statushouders een definitieve woonruimte te bieden. Onze huisvesting is vooral bedoeld voor statushouders die wachten op een definitieve woonruimte in een definitieve ‘vestigingsplaats’. Statushouders worden immers toegewezen aan gemeenten.”

Het volledige bericht