Montfortanen 300 jaar

Gepubliceerd op: 15-3-2016 om 09:35 door WvdV. Bron: Montfortanen

VALKENBURG A/D GEUL -

De Dochters der Wijsheid, de Broeders van St. Gabriël en de Montfortanen herdenken dit jaar wereldwijd dat hun stichter Louis-Marie Grignion de Montfort 300 jaar geleden is overleden. 

Montfort toen

Montfort (1673 - 1716) leidde een kort, maar bewogen en vruchtbaar leven. Aan de Jezuïetenschool te Rennes ontwikkelde hij enthousiasme voor missioneringsarbeid en voor de Mariadevotie. Hij was sterk betrokken op de talrijke armen in zijn omgeving en ging bijvoorbeeld te voet op pad om zijn reisgeld aan de armen te kunnen geven. Ook ruilde hij zijn kleren met die van bedelaars. Na zijn priesterwijding in 1700 voerde zijn verlangen om te werken onder de armen hem naar Poitiers waar hij werkte in het gastenhuis voor armen. In Poitiers ontmoette hij Marie-Louise Trichet, die samen met Catherine Brunet de eerste Dochters van de Wijsheid zouden worden. Ofschoon velen werden aangetrokken door de levendige rituelen en processies, die hij organiseerde, riep Montfort’s optreden ook veel weerstand op bij andere pastores.

logo Montfortanen

Enigszins teleurgesteld trok hij naar Rome, waar hij van Paus Clemens XI de opdracht kreeg om als ‘apostolisch missionaris’ te gaan werken in West-Frankrijk. In Pontchâteau, werd met duizenden mensen een reusachtige Calvarieberg gebouwd. Na het bevel van de koning om deze berg te slopen zag de bisschop van Nantes af van de inzegening. Ook kreeg Montfort een preekverbod in dat bisdom. Hij ging in 1711 naar het bisdom van LuŅ«on en La Rochelle, waar hij tot zijn dood werkte. 
Over zijn hartstochtelijke liefde voor Christus en Maria gaan De ware godsvrucht, het Mariageheim, uitvoerige geschriften over de Rozenkrans en liederen (Cantieken) ter ondersteuning van zijn preken en zijn catechese. Ook schreef hij de Regel voor het Gezelschap van Maria, beter bekend als Montfortanen, en voor de Dochters van Wijsheid. 

Louis-Marie Grignion de Montfort werd in 1888 zalig en in 1947 heilig verklaard. Zijn feestdag valt op 28 april. Voor een meer uitgebreide levensloop klik hier

Montfort nu

Anno 2016 willen Montfort’s volgelingen de drie eeuwen overbruggen en hem op eigentijdse wijze voor het voetlicht brengen. Dat doen zij tijdens een feestelijk herdenkingsjaar op tal van manieren.

Op 28 april wordt herdacht dat het precies 300 jaar geleden is dat Montfort overleed. Dat gebeurt in Schimmert, waar de eerste Montfortanen en Dochters der Wijsheid in 1881 als vluchtelingen uit Frankrijk aankwamen. Het programma omvat onder meer een viering, waarin enkele Nederlandstalige cantieken van Montfort, te beluisteren zullen zijn. Deze liederen zijn opnieuw op muziek gezet. Een ander hoogtepunt vormt de première van de film ‘Vandaag begint de toekomst’, geproduceerd door Maurice Nijsten.

Op 6 mei herdenken de Dochters der Wijsheid in Wijchen de 300e sterfdag van Montfort. 

Op 8 en 9 mei wordt in de Montfortkerk te Tilburg aandacht besteed aan Montfort en zijn gedrevenheid. 

Op Pinksterzaterdag zijn belangstellenden welkom in de Montfortkapel in Oirschot, een plaats waar decennialang veel montfortanen hebben gestudeerd en geleefd. Hier is ruimte voor bezinning, gezang, de film 'Vandaag begint de toekomst', een wandeling door het park en rondleidingen.

Eind dit jaar verschijnen een boek over en een CD met cantieken, die een nieuw licht werpen op Montfort, een gedreven man, die nog altijd mensen inspireert. Geïnteresseerden in de montfortaanse spiritualiteit kunnen een spirituele reis maken aan de hand van 21 gebeurtenissen uit het leven van Montfort. De beschrijving van dit bijzondere levensverhaal kan worden opgevraagd bij het provincialaat van de Montfortanen.

www.montfortanen.nl