Bijeenkomst Beleidsmedewerkers

Gepubliceerd op: 10-3-2016 om 16:14 door WvdV. Bron: 's-HERTOGENBOSCH

- Op 10 maart 2016 vond in het Franciscushuis de jaarlijkse dag voor beleidsmedewerk(st)ers in dienst van religieuze instituten plaats.

Na de inloop gingen de 17 deelnemers van start met een informatief kennismakingsrondje. Daarin vertelden zij over de nieuwste ontwikkelingen in ''hun'' religieus instituut. Daarbij bleek dat  er beweging is op velerlei terreinen. Op diverse plekken zijn er (ver)bouwplannen of zit men midden in een verhuizing. Verschillende keren is ook het reorganisatieproces van het religieus instituut genoemd, dat zal leiden tot het verleggen van taken en bevoegdheden naar een ander niveau.

Beleidsmedewerkers 10 maart 2016

De dag werd begeleid door Anne Stael van het bureau ‘ZIEN wat Onzichtbaar is’, dat adviseert over zingeving en zakelijkheid, spiritualiteit en werk. Haar insteek zorgde voor een verfrissende kijk op de processen waarin religieuze instituten en dus ook hun mederwerkers verwikkeld zijn. De middagpauze is benut voor een nadere onderlinge kennismaking en uitwisseling. Hierna vond in kleinere groepen een gesprek plaats over de vraag: “Op welke wijze komt jouw spiritualiteit tot uiting in je werkomgeving?”.

Vervolgens werden de deelnemers bijgepraat over het onderwerp ''nieuws vanuit de KNR'' en is een   datum bepaald voor de volgende bijeenkomst:  9 maart 2017

Claire Holland (Zusters van de Voorzienigheid Heemstede), Judith de Raat (Oblaten van Franciscus van Sales) en Patrick Chatelion Counet van het bureau KNR vormden dit keer het voorbereidingsgroepje.