De Fakkel van Benedictus in Egmond

Gepubliceerd op: 14-3-2016 om 11:59 door wvdv / eh.

EGMOND-BINNEN - Op zaterdag 12 maart vond een bijzonder ritueel plaats rond Benedictus als patroonheilige van Europa. Volgens een jarenlange traditie wordt een fakkel van licht, de 'Fiaccola di San Benedetto, jaarlijks vanuit de geboortestad van Benedictus, Norcia, naar een Europese stad gebracht.

De fakkel werd dit jaar gezegend door paus Franciscus en vervolgens naar Nederland begeleid door een delegatie van burgemeesters, bewoners en religieuzen uit de drie steden in Italië, waar Benedictus zijn sporen heeft nagelaten: Norcia, Subiaco en Cassino. Egmond was dit jaar de eindbestemming, tot vreugde en verrassing van Abt Matthijsen.
''Dit is een heel mooi moment'', vertelde hij aan RTV NH, ''Het was voor ons een grote verrassing dat ze Egmond hebben uitgekozen om het vuur van Benedictus naartoe te brengen. De vrede kan alleen gebracht worden als mensen elkaar ontmoeten. En dat doen we vandaag met de Italianen. Dit is prachtig.''

Baken van licht

De fakkel werd in processie de kapel ingedragen, waar een eucharistieviering plaatsvond die werd voorgegaan door de pauselijke nuntius en mgr. Van Luijn. In zijn homilie sprak Van Luijn over de Regel van Benedictis, het Ora et Labora, waarmee hij de spirituele relatie tot God,  Schepper en Verlosser,  onverbrekenlijk verbindt met de solidaire relatie tot de medemens,  broeders en zusters in Christus,  kinderen van dezelfde Vader.   Geen contemplatie zonder concrete consequenties voor het menselijke handelen en geen actie zonder blijvende verbondenheid met de Heer. 
 Ook sprak hij over de opdracht van Jezus aan zijn leerlingen 'het licht van de wereld te zijn' en de wijze waarop vele Benedictijnse abdijen op hun beurt een baken van licht zijn.  'Vandaag geeft Benedictus zijn fakkel opnieuw door aan de leerlingen van de Heer met de woorden van Christus:  “laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,  opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken”  (Mt. 5,16). Dat is de benedictijnse cultuur,  die Europa vandaag meer dan ooit nodig heeft. ' sprak mgr. Van Luijn.

Fakkel van Benedictus in Egmond

de Fakkel is binnengedragen door de Italiaanse sporters. Foto RTV NH.

De keuze voor Egmond

In een verklaring lichten de burgemeesters van de drie 'Italiaanse Benedictijnse steden' hun keuze voor Egmond toe: "Alle landen van de wereld hebben als nooit te voren nood aan het herontdekken van de waarden van de regel van Benedictus. Vandaag doorleeft Europa een fase in zijn geschiedenis die getekend wordt door grote politieke en morele uitdagingen. De rijkste landen vergeten de armste; de solidariteit tussen sterk en zwak, rijk en arm is ver te zoeken." Juist omdat Nederland dit half jaar voorzitter is van de EU in een periode waarin belangrijk besluiten genomen moeten worden is de keuze op een Nederlandse Benedictijnse Abdij gevallen. De boodschap die de Fakkel voor “Vrede en eenheid in Europa” in zich draagt is niet alleen een religieuze, maar op een bijzondere manier ook een culturele en politieke - en wel in de beste zin van deze term. De Benedictijnse Fakkel is mettertijd een symbool geworden van internationale dialoog en van solidariteit tussen de volken" aldus de burgemeesters.
"De opdracht en de plicht van onze steden is om ambassadeurs van de vrede te zijn. We zijn gehouden om met volharding en daadkracht de eigen toekomst op te bouwen in de voetsporen van mensen zoals Benedictus van Norcia, die het fundament van Europa met zijn regel “bid en werk” stevigheid heeft verleend."

Op RTV NoordHolland is een filmpje te zien van de processie.