Ki Tov

Gepubliceerd op: 4-3-2016 om 08:46 door WvdV.

UTRECHT - In Tuinwijk is al ruim tien jaar een kleine christelijke leefgemeenschap actief, Ki Tov genaamd, hetgeen Hebreeuws is voor ‘wat goed’. Eén van de bewoners is Bram van Dijk, 24 jaar oud en bijna afgestudeerd als filosoof.

In deze bijdrage vertelt hij over de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.

Christelijk

Bram: ‘Vanuit verschillende christelijke tradities willen we een gastvrije gemeenschap vormen. Zelf kom ik uit een protestants-christelijk milieu.  Toen ik in Utrecht ging studeren sloot ik me aan  bij de Christelijke studentenvereniging SSR, die de Bijbel als richtsnoer voor het leven ziet. Daar heb ik mijn vriendin leren kennen, ook zij is christelijk opgevoed. Het bindt ons; we gaan regelmatig naar de kerk en vinden het belangrijk om iets te doen voor een ander. Een broer van mijn vriendin woonde hier in Ki Tov en zodoende had ik al eens de gebedsdiensten bijgewoond. De sfeer sprak me aan, evenals de Taizé-liederen, die we zongen. Toen er een plek vrijkwam voor een stel hebben we een brief geschreven om te mogen hospiteren, en inmiddels wonen we er al weer een jaar.

Onze gemeenschap is oecumenisch en bestaat uit katholieken, protestanten en anglicaanse mensen. Protestanten vormen de meerderheid in de kerngroep (7 van de 9). Wie kernbewoner wil worden zal mede gestalte dienen te geven aan de gastvrijheid. De leden van de kerngroep zijn veelal rond 30 jaar oud en zij werken onder meer als logopedist, beleidsmedewerker bij het Leger des Heils, oppas, theoloog, juriste, kinderleidster of als orthopedagoog. We streven bewust naar enkele  internationale studenten als medebewoners. We hebben nu een Nederlandse jongen die de halve wereld over is geweest en een meisje uit Finland. De oudste bewoner wordt dit jaar 40. Er is weinig ruimte voor stellen met kinderen. In het verleden hebben hier wel kinderen gewoond, en dat gaat prima zolang ze nog jong zijn, maar heeft uiteindelijk niet de voorkeur, want daarmee verandert toch de focus in de groep. Frank van Vredendaal is vanaf de oprichting bij Ki Tov betrokken. Hij heeft veel met de fraters nagedacht over wat er met het huis zou kunnen gebeuren na het vertrek van de fraters uit Utrecht. Er werd besloten tot de oprichting van een gemeenschap voor jonge christenen. Frank onderhoudt de contacten met hen. De fraters zijn eigenaar en wanneer we bijvoorbeeld overwegen om zonnepalen te plaatsen, of ander groot onderhoud, is er overleg. De huurprijs is redelijk en staat in een goede verhouding tot de plek en de ruimte die je hebt. 

Ki Tov 1

Ki Tov - het voormalige fraterhuis

In tegenstelling tot de situatie in het studentencomplex, waar ik voorheen woonde, tref je hier geen lege bierkratten aan of wegrennende muizen wanneer je de bank optilt. De afgelopen twee jaar zijn er in Ki Tov diverse kernbewoners bijgekomen, hetgeen tot nieuwe dynamiek in de groep heeft geleid. In het algemeen gaan mensen hier weg omdat ze in een nieuwe levensfase beland zijn en niet zozeer omdat het hier niet meer zou bevallen. De broer van mijn vriendin bijvoorbeeld is beroepen en is daarom verhuisd. Het gebeurt ook wel dat studenten van de bovenverdieping naar beneden komen en kerngroeplid worden. De meesten wonen hier 6 à 7 jaar. Vanwege de constante vernieuwing is het extra belangrijk om elkaar te leren kennen en samen dingen te ondernemen. 

Gemeenschap

Iedere ochtend en avond zijn er vieringen; wat mij betreft is het zingen het mooist. Taizé spreekt sowieso veel jongeren aan: de Bijbelteksten, het stil zijn. Op de donderdagen koken de kerngroepleden beurtelings voor de hele groep. Dit zijn altijd veganistische maaltijden; in het algemeen koken de bewoners individueel sowieso weinig met vlees, en er wordt vaak met biologische producten of groenten uit eigen tuin gewerkt. Ik heb ervaren dat je meer gaat nadenken over je voedsel naarmate je langer in dit huis woont. De bovenste verdieping wordt bewoond door zeven Nederlandse studenten en zij zijn minder gebonden. Ze beschikken over eigen kamers, douches en een keuken.  Ongeveer één keer in de zes weken eten we samen beneden

Er is elke week huisavond op donderdagavond met de kernbewoners, waarop we samen eten. Hierbij zijn ook de twee internationale studenten aanwezig. Er is dan een  inspiratiemoment tijdens het toetje en vervolgens oefenen we met zingen, bekijken samen een film, delen wel en wee of verdiepen ons in de Bijbel. Elke twee maanden is er een huisvergadering. Die is bedoeld om meer materiële kwesties te bespreken, zoals de voortgang op het gebied van huistaken, de activiteiten die we willen organiseren en de duurzaamheid: hoe gaat het met de energie, liggen we op koers? De taken zijn goed verdeeld en  we weten van elkaar dat we ons inzetten voor het huis. Ik ben verantwoordelijk voor het maaien van het gras (een gigantisch gazon), het verzorgen van de konijnen (Boa/Professor Neinstein en Bam) en het schoon houden van het washok. Als kernbewoners houden we jaarlijks  gezamenlijk een tweedaagse weekendretraite om uitvoeriger ons geloofsleven te kunnen bespreken, te wandelen, lekker te eten en veel lol te hebben met elkaar. 

Ki Tov 2

Bram van Dijk

Er zijn regelmatig open dagen en er is goed contact met de buren. Steeds meer mensen van buiten weten ons te vinden en in het kader van Come and eat zijn enkele vluchtelingen bij ons te gast geweest. Vorig jaar is het 10 jarig bestaan gevierd in de naburige Josephkerk en aansluitend was er een samenzijn met genodigden in huis en tuin.  De fraters genieten ervan om hier rond te lopen en te vertellen over de kleine kamertjes waarin ze hebben gewoond. Er is hier enerzijds voldoende vrijheid en anderzijds voldoende betrokkenheid op elkaar en dat zorgt ervoor dat ik hier nog wel een tijdje hoop te blijven. Ik onderschrijf wat gemeenschap op de website aangeeft en ontleen inspiratie aan de tekst uit Psalm 133:
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen.
Daar geeft de Heer zijn zegen: leven voor altijd
.

www.kitov.nl
Op 28 mei 2016 treedt Ki Tov op als gastheer voor de bijeenkomst van de kleine christelijke leefgemeenschappen. Nieuwe gemeenschappen die nog niet eerder deel hebben genomen zijn ook van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan via communicatie@knr.nl