Voor stad en kerk

Gepubliceerd op: 2-3-2016 om 08:24 door WvdV.

'S-GRAVENHAGE - Al ruim tien jaar zet Stek, stichting voor stad en kerk, zich in voor verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van gemeenschappen in de hofstad.

Theologe Ineke Bakker, voorheen het gezicht van de Raad van Kerken in Nederland, is sinds 2011 directeur van Stek en vertelt in deze bijdrage over het werk van deze organisatie.

Balanceren

Ineke Bakker (Amsterdam, 1953): ‘Stek is ontstaan als resultaat van een fusie van een achttal  kerkelijke organisaties in 2004. Tweederde deel van ons budget komt van de Potestantse Diaconie  in Den Haag, maar Stek heeft een eigen bestuur.. Met 45 personeelsleden en 850 vrijwilligers van allerlei achtergronden kunnen we vanuit verschillende locaties in Den Haag veel mensen bereiken. Stek wil met name opkomen voor mensen aan de onderkant in de stad. Als rode draad voor ons werk kozen we voor vier woorden die ons werk typeren: beschermen, verbinden, bezielen en versterken. In de ‘krachtwijken’ Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk zijn er inloophuizen waar mensen terecht kunnen voor een praatje en waar zogenoemde ‘raad en daad balies’ en uitdeelpunten van de Voedselbank zijn ingericht. Stek beheert twee panden voor de opvang van moeders-zonder-papieren met jonge kinderen. In het ‘Wereldhuis’ hebben ongedocumenteerden toegang tot internet, houdt ‘Dokters van de Wereld’ spreekuur en worden regelmatig maaltijden verzorgd. ‘Juffrouw Ida’ is een tussenvoorziening die mensen die niet in Nederland mogen blijven, voorbereidt op terugkeer naar hun land van herkomst.  En dan is er nog het ouderenwerk en het jongerenwerk, waarin we samen optrekken met M25 en met stichting MARA, ons katholieke zusje. Enkele jaren geleden is een nieuw initiatief ontstaan, toen er steeds meer verzoeken kwamen van moeders zonder geld om een baby uitzet. Inmiddels maken we jaarlijks honderden aanstaande ouders blij met die babyspullen, terwijl anderen het fijn vinden dat hun overcomplete kinderwagens en –kleertjes via de BabyBullenBank een nieuwe bestemming krijgen.

STEK

Wereldhuis, Ineke Bakker, Voedselbank en Sociaal spreekuur (Foto's:Rogier Chang m.u.v. I. Bakker)

Stek doet veel verschillende dingen en dat is nodig omdat de mensen met wie we te maken hebben nooit kampen met één probleem, maar met meerdere tegelijkertijd. Het is daarom van belang om naar heel-de-mens te kijken, naar zijn of haar fysieke-, psychische-, sociale én financiële situatie. Dit diaconale werk vergt een professionele benadering, want we zijn niet alleen op uitvoerend niveau actief. Het behoort ook tot de taken van Stek om samen met andere organisaties problemen op de gemeentelijke agenda te krijgen. Zo moeten ongedocumenteerde patiënten die niet verzekerd zijn, 5 euro per medicijn betalen als eigen bijdrage. Vorig jaar heeft Stek hier 4400 euro aan besteed, omdat het gaat om mensen zonder enige bron van inkomen.  Feitelijk is het een taak van de gemeente  en daarom kaarten we het daar ook aan. Mensen die aangewezen raken op een bijstandsuitkering zien zich geconfronteerd met een maand wachttijd en daarna een maand waarin men een voorschot krijgt. Wie niet gewend is om financieel op het randje te balanceren realiseert zich niet dat een schuld van enkele honderden euro’s in korte tijd kan exploderen tot duizenden euro’s. Het is absurd om boetes voor betaalachterstanden te willen innen van mensen die toch al niets hebben. De kostendelersnorm is gebaseerd op het veronderstelde voordeel van een gezamenlijk huishouden, maar een korting van enkele honderden euro’s per maand op een miniem bedrag betekent dat mensen definitief financieel kopje onder gaan. De Belastingdienst probeert nu om toeslagen terug te vorderen, die in de jaren 2009/2010 onterecht zijn verstrekt. Dat is heilloos, want dat geld is al lang gespendeerd en kan met geen mogelijkheid worden terugbetaald. Stek werkt in opdracht van de Diaconie samen met anderen aan een brochure om dergelijke problemen te signaleren en in gesprek te brengen met politici en beleidsmakers. Op bescheiden niveau doet Stek ook aan leniging van ‘broodnood’; 35 euro per week is heel weinig om van rond te moeten komen. Welvarende mensen kunnen zich permitteren om aanbiedingen af te wachten of producten in grotere, goedkopere verpakkingen aan te schaffen. Arme mensen kunnen dat niet en zijn dus altijd duurder uit.

Inspiratie

Zonder inspiratie vanuit het geloof hou je dit werk niet vol. Onze inspiratie komt uit de christelijke traditie.. Elke dinsdagmiddag is er hier een viering in de kapel. We werken voor iedereen en er zijn moslims, joden en humanisten die bij ons vrijwilligerswerk doen. We schrikken niet als mensen ook het geloof ter sprake willen brengen. Mensen die het goed hebben zijn zich daar de laatste jaren meer van bewust geworden en zijn daarom ook meer geneigd om anderen daarin te laten delen. Het is onze ervaring dat mensen wel iets voor een ander willen doen, zeker als je daarvoor een structuur biedt. Vrijwilligers zijn bij Stek goed verzekerd en indien nodig is er een vrijwilligersvergoeding. Er is veel goede wil onder de mensen en wij reiken het gereedschap aan om daar iets mee te doen. Dat kan op veel manieren: als maatje voor mensen met schulden, voor slachtoffers van mensenhandel of van huiselijk geweld. Het ‘matchen’ is een delicaat proces. Vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd, getraind en zij ontvangen intervisie. De laatste jaren is er veel aandacht uitgegaan naar ongedocumenteerden. Gezien de nieuwe instroom van vluchtelingen zullen er weer veel mensen bijkomen, die geen verblijfsvergunning krijgen. Zij blijven dus nog heel lang bij ons. Het probleem wordt heftiger, terwijl er geen zicht is op een oplossing. De Bed-bad-brood regeling is heel sober en we houden de vinger aan de pols om te zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Mensen zonder verblijfsvergunning leiden een zwaar bestaan. Af en toe kun je niet veel meer doen dan het met ze uithouden. Ze vormen de rafelrand en als je aan één draadje trekt gaat het weefsel stuk. Het baart me wel zorgen hoe dat verder moet. De steun van de religieuzen voor deze mensen is zeer welkom.’

Meer informatie op de webstek

Filmpje over tien jaar STEK