Pieter Jan De Smet en de Indiaanse tragedie

Gepubliceerd op: 26-2-2016 om 08:46 door .

GENT - Een tentoonstelling belicht de leef- en denkwereld van de Indianen door de ogen van een Vlaamse jezuïet.

Als missionaris bij de Indianen van het Columbia Plateau en de Plains is  Pieter Jan De Smet sj (1801-1873) een bevoorrechte getuige van een belangrijke fase in de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika. Van dichtbij maakt hij mee hoe de jonge natie aan haar grootscheepse westwaartse expansie begint. Die gaat ten koste van de oorspronkelijke bevolking, die in een recordtempo haar traditionele woongebieden en levenswijze, waarin de nomadische bizonjacht centraal staat, verloren ziet gaan.

SJ + Indianen 2

Schitterende negentiende-eeuwse indiaanse kledingstukken en wapenrusting illustreren de leef- en denkwereld van de Indianen, zoals door De Smet uitvoerig beschreven in zijn talloze brieven. Daarnaast worden De Smets reizen en indiaanse ontmoetingen geëvoceerd met kaarten, tekeningen, schilderijen, foto’s en documenten.

SJ + Indianen 1

De tentoonstelling focust op de rol van De Smet, niet alleen als missionaris, maar ook als pleitbezorger van de Indianen, als advocaat van de vrede en bemiddelaar met de Amerikaanse regering. De rode draad is het levensverhaal van De Smet, zijn reizen en talrijke ontmoetingen met de verschillende volkeren in het gebied ten westen van de Rocky Mountains en de vallei van de Boven-Missouri. De expo stopt niet bij het overlijden van De Smet in 1873, maar trekt het Indiaanse verhaal en dat van de talrijke missionarissen, die in zijn voetsporen traden, door tot vandaag.

Voor meer informatie: Pieter Jan De Smet  

Locatie: Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster